Brandsikring af Byggeri


Vælg antal og bestil
Antal Bestil
Pris ekskl. moms:
Pris medlem kr. 577,00
Pris ikke medlem kr. 720,00
Varenummer: 1536

4. udgave
2017

DBI har opdateret håndbogen Brandsikring af byggeri i henhold til Bygningsreglement 2015 (BR15). Håndbogen er et opslagsværk for alle, der arbejder med brandteknisk projektering, og dermed en hjælp for både projekterende, udførende og myndigheder til at sikre, at bygningsreglementets brandsikkerhedsniveau opfyldes på den mest hensigtsmæssige måde.

Se et preview af håndbogen her:
Håndbogen er illustreret med forklarende figurer, som tydeliggør, hvordan kravene og anvisningerne i lovgivningen skal opfyldes. Bogen er både opdateret i henhold til BR15 (BEK nr. 1028 af 30/06/2016) og senere ændringer (BEK nr. 1514 af 30/11/2016). Desuden er der i denne udgave indført referencer i bogens respektive afsnit til bygningsreglementets kapitel 5, som omhandler de brandtekniske funktionskrav, og »Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012, 2. reviderede udgave 2016 med tillæg af 1. juli«.

Brandsikring af byggeri omfatter byggeri inden for anvendelseskategorierne 1-6, f.eks. kontorer, skoler, butikker, indkøbscentre, etageboligbyggeri, hoteller, børnehaver, hospitaler og tilsvarende byggeri. De enkelte bestemmelser er grundigt beskrevet og illustreret i håndbogen, som guider læseren til områder som anvendelse, flugtveje- og redningsforhold, konstruktive forhold, brandtekniske installationer, brand- og røgspredning og redningsberedskabets indsatsmuligheder. Håndbogen om brandsikring af byggeri behandler ikke længere Industri- og lagerbygninger.


Annett von Holstein
Forlagskoordinator

Telefon : 31 19 28 58
Mail : avh|dbi-net.dk


Du er måske også interesseret i
DBI Information 15, Olie under tryk
1. udgave 1979
4 sider

Indledende beskrivelse:

Faremomenter og sikkerhedsforanstaltninger

En stadig hyppigere årsag til brande og eksplosioner på industrivirksomheden er olie fra utætte eller sprængte rør, pumper eller beholdere. Brandene har som regel en eksplosionsagtig karakter. Den antændte olie stammer ofte fra anlæg, der bl.a. på grund af den anvendte olies høje flammepunkt ikke anses for særligt farlige. Eksempler herpå er svære fyringsolier, olier i smøresystemer og hydrauliske anlæg og olier i køle- og hærdeanlæg.

Hvis en pakning skubbes ud, en flange, en forskruning eller anden samling går i stykker, et rør eller en slange sprænges, kan den udsprøjtede olie blive antændt ved at ramme varme overflader. Man har eksempler på, at olie fra lækager og brud på ledninger med arbejdstryk på omkring 100 kp/cm2 er sprøjtet 12-15 m hen. En sådan udsprøjtende olie vil ofte delvis forstøves, hvad der gør den langt mere brændbar, end hvis det var en sammenhængende stråle.

Pris medlem kr. 19,00
Pris ikke medlem kr. 22,00
Samlet sæt af brandtekniske retningslinjer/forskrifter
Spar over 1000 kr. ved at købe alle DBI retningslinjer/forskrifter der udkommer i bogform samlet.

Indeholder følgende vejledninger:

 • Retningslinje 027, Brandventilation, 2015

 • Retningslinje 005

 • Retningslinje 006

 • Retningslinje 007

 • Retningslinje 010-1 El-termografering

 • DBI retningslinje 024, 2015

 • Retningslinje 231, ABDL

 • Retningslinje 232, ABA

 • Forskrift 233

 • DBI Retningslinje 251/4001

 • Forskrift 253, Automatiske rumslukningsanlæg

 • Retningslinje 254-1

 • Retningslinje 254-2

 • 2 samlekassetter

Pris medlem kr. 4.264,00
Pris ikke medlem kr. 4.264,00
 

Bøger
DBI Information 29, Brandsikring af stråtage

1705Beng

Skilte
Firedoor - Keep Closed

kr. 30,00

Find det du søger

DBI
Jernholmen 12
2650 Hvidovre
Tlf. 36 34 90 00
Fax 36 34 90 01
E-mail: dbi|dbi-net.dk

Ydelser
Rådgivning
Inspektion
Certificering
Brandtest
Undersøgelse
Efterforskning
DBI-medlemskab
Forskning og Udvikling

Områder
Projektering
Bygningsdrift
Byggeindustri
Forsikring
Risikokoordinator
Beredskabet
Producent
Installatør

Kurser
Bøger og skilte
Info
Om DBI
Kontakt
Handelsbetingelser
Presse
Mit DBI
Installatørservice
DBI Norge
Business Resilience

Vilkår
Sitemap

ajour cms