Brandsikring af Byggeri


Vælg antal og bestil
Antal Bestil
Pris ekskl. moms:
Pris medlem kr. 577,00
Pris ikke medlem kr. 720,00
Varenummer: 1536

4. udgave
2017

DBI har opdateret håndbogen Brandsikring af byggeri i henhold til Bygningsreglement 2015 (BR15). Håndbogen er et opslagsværk for alle, der arbejder med brandteknisk projektering, og dermed en hjælp for både projekterende, udførende og myndigheder til at sikre, at bygningsreglementets brandsikkerhedsniveau opfyldes på den mest hensigtsmæssige måde.

Se et preview af håndbogen her:
Håndbogen er illustreret med forklarende figurer, som tydeliggør, hvordan kravene og anvisningerne i lovgivningen skal opfyldes. Bogen er både opdateret i henhold til BR15 (BEK nr 1028 af 30/06/2016) og senere ændringer (BEK nr 1514 af 30/11/2016). Desuden er der i denne udgave indført referencer i bogens respektive afsnit til bygningsreglementets kapitel 5, som omhandler de brandtekniske funktionskrav, og »Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012, 2. reviderede udgave 2016 med tillæg af 1. juli«.

Brandsikring af byggeri omfatter byggeri inden for anvendelseskategorierne 1-6, f.eks. kontorer, skoler, butikker, indkøbscentre, etageboligbyggeri, hoteller, børnehaver, hospitaler og tilsvarende byggeri. De enkelte bestemmelser er grundigt beskrevet og illustreret i håndbogen, som guider læseren til områder som anvendelse, flugtveje- og redningsforhold, konstruktive forhold, brandtekniske installationer, brand- og røgspredning og redningsberedskabets indsatsmuligheder. Håndbogen om brandsikring af byggeri behandler ikke længere Industri- og lagerbygninger.


Annett von Holstein
Forlagskoordinator

Telefon : 31 19 28 58
Mail : avh|dbi-net.dk


Du er måske også interesseret i
BTV Vejledning 22 Halmfyringsanlæg
2. udgave
1986
40 sider

Se Rettelsesblad til DBI vejledning 22 side 6.
Se Rettelsesblad til DBI vejledning 22 side 29.

Indledende beskrivelse:

Formålet med udarbejdelsen af vejledningen har været at begrænse antallet og omfanget af brande i halmfyringsanlæg.

Som grundlag for den foretagne revision ligger de erfaringer, som er fremkommet i perioden siden juni 1980, hvor vejledningen blev udsendt første gang.

Denne reviderede vejledning adskiller sig på væsentlige punkter fra den 1. udgave, idet der nu er kommet et afsnit om opstilling af halmbearbejdningsanlæg.

Vejledningen er inddelt i 10 hovedafsnit:

Første afsnit omhandler sammenhængen med lovgivningen inden for tilgrænsende områder.

Andet afsnit omhandler de udtryk og betegnelser, der er anvendt i vejledningen.

Tredje afsnit handler om indretning af halmoplag.

Fjerde afsnit handler om, hvordan man kan opstille et halmfyringsanlæg, dvs. de bygningsmæssige krav.

Femte afsnit behandler kravene til aftrækssystem og skorsten.

Sjette afsnit handler om anlægssikkerheden, dvs. kedel, ekspansionsbeholdere m.v.

Syvende afsnit handler om almindelige brandforebyggende foranstaltninger.

Ottende afsnit indeholder kravene til anlæg, der ikke er underalgt den frivillige kontrolordning.

Niende afsnit indeholder kravene til anlæg, der ikke er installeret efter anvisninger i afsnit 1 – 8.

Tiende afsnit bestemmelserne om drift, vedligeholdelses og pasning.

Rækkefølgen har til dels fulgt den tidligere udgave af vejledningen, og de nye afsnit er placeret, hvor de naturligt falder ind i sammenhængen.
Pris medlem kr. 154,50
Pris ikke medlem kr. 185,50
Janes handbooks (pakke med tre bøger)
Alle tre bøger er fra Jane's Information Group.

Jane's Facility Security Handbook:
361 sider, 2. udgave 2006.

Målgruppe: Bygningsansvarlige, facility managers, sikringschefer og andre med overordnet ansvar for større bygninger eller områder med flere større bygninger. Herudover forlystelsesparker, idrætsanlæg, undervisningsinstitutioner, infrastruktur med en udbredt geografi og mange besøgende, gæster m.fl.

Bogen er meget praktisk orienteret med en mængde detaljer og forhold, som man bør være opmærksom på, dels i den forebyggende planlægning men også i selve akutfasen – hvis hændelsen indtræffer.

Bogen leveres i praktisk lommevenligt format med overskuelig indeksering.

Jane's Crisis Communications Handbook:
229 sider, 2003.

Målgruppe: Virksomhedsledere, topchefer, presseansvarlige, der i en virksomhed eller organisation er ansvarlige for den eksterne kommunikation i tilfælde af en alvorlig krise eller hændelse indtræffer.

Bogen er et godt værktøj til opbygning af en effektiv krisekommunikationsstrategi, hvor den målrettet guider læseren gennem processen. Herudover er bogen et absolut must at have klar til brug, hvis hændelsen indtræffer.

Jane's Unconventional Weapons Response Handbook:
301 sider, 2. udgave 2006.

Målgruppe: Indsatsledere, beredskabschefer og øvrige, der er ansvarlige i indsatsledelsen på et større skadested.

Bogen indeholder detaljeret information omkring identifikation, indsats og håndtering af ukonventionelle våben, f.eks. IED (Improvised Explosive Device), radioaktive våben, laser, ikke dødelige våben, RF våben og øvrige våben, der typisk anvendes ved terrorhandlinger.

Der er tale om en bog, der henvender sig til den, der ønsker at få en bredere indsigt i et område, hvor vi i Danmark hidtil ikke har oplevet brug af disse våben. Imidlertid er den uvurderlig for indsatslederen, der en dag står i en indsatssituation, hvor der er tale om en terrorhandling.
Pris medlem kr. 585,00
Pris ikke medlem kr. 585,00
 

Bøger
DBI Information 29, Brandsikring af stråtage

1705Beng

Skilte
Firedoor - Keep Closed

kr. 30,00

Kursus
Projekteringskursus i Sikkerhedsbelysning

Sikringskurser

Kursus
Sikringsanlæg, IP-teknik (AMU)

Find det du søger

DBI
Jernholmen 12
2650 Hvidovre
Tlf. 36 34 90 00
Fax 36 34 90 01
E-mail: dbi|dbi-net.dk

Ydelser
Rådgivning
Inspektion
Certificering
Brandtest
Undersøgelse
Efterforskning
DBI-medlemskab
Forskning og Udvikling

Områder
Projektering
Bygningsdrift
Byggeindustri
Forsikring
Risikokoordinator
Beredskabet
Producent
Installatør

Kurser
Bøger og skilte
Info
Om DBI
Kontakt
Handelsbetingelser
Presse
Mit DBI
Installatørservice
DBI Norge
Business Resilience

Vilkår
Sitemap

ajour cms