Brandtests bliver billigere med DBI’s nye miniovn


DBI’s brandprøvningsafdeling har bygget en ny ovn, som skal gøre produktudvikling hurtigere og billigere for producenterne. Målet er at gøre ovnen så brugervenlig, at producenterne selv kan brandteste deres produkter – så mange gange, de vil.

Klassifikationstests er ikke billige. Og så er det langt fra sikkert, at produktet består første gang. Omvendt kan det også være, at produktet klarer sig langt bedre end klassifikationskravet. I begge tilfælde er det penge ud af vinduet for producenten.

Computersimulering og skalerede brandtests er derfor to centrale værktøjer i DBI’s projekt, PROFIL (Prototype Fire Lab), som hurtigere og billigere skal give producenterne en indikation af deres produkts brandtekniske evner. Ingen af delene kan erstatte klassifikationstests, men begge metoder kan spare kunden for forkerte konstruktionsvalg og give en idé om, hvornår det kan betale sig at investere i en klassifikationstest. Til dette formål tilbyder DBI nu producenterne adgang til en ny ovn, der er ment som et læringsværktøj i koncept- og udviklingsfasen.

- Vi har i forvejen ovne på henholdsvis 1,5 x 1,5 x 1,5 m og 30 x 30 cm, som vi kan lave indikationstests i. Men de kræver begge, at det er DBI, der foretager testene, hvilket gør prisgabet mellem en indikationstest og en klassifikationstest for småt til, at det kan betale sig for kunden. Den nye ovn er bygget på en måde, så kunderne med tiden selv skal kunne brandteste deres produkter og dermed holde omkostningerne nede, forklarer ingeniør fra prøvningsafdelingen, Anders Drustrup.

Kunder skal lære at teste
Den nye ovn er en prototype på 0,5 x 0,5 x 0, 5 m, som inden brug har været igennem en række sikkerhedstests for at sikre, at den fungerer, som den skal, inden producenterne får lov at prøve kræfter med den.

- I første omgang observerer vi, mens kunderne tester selv. På den måde bliver vi klogere på de fejl, der begås, når man ikke er vant til at brandteste. Det er vigtig viden for os, når vi senere skal vejlede i brugen af ovnen, siger Anders Drustrup og uddyber:

- F.eks. skal kunderne lære at håndtere brændende prøveemner. Når ovnen åbnes efter en prøvning, og der pludselig kommer ilt udefra, kan prøveemnerne antænde ganske voldsomt. Det kan komme bag på folk, siger han.

Value for money
Om det bliver muligt for producenterne at leje ovnen med hjem, eller de bliver nødt til at benytte den på DBI’s matrikel, må tiden vise. Røgudviklingen fra ovnen kræver nemlig enten udsugning, eller at der testes i det fri. Desuden er det også lidt uvist, om ovnens varmelegemer kan tåle transporten frem og tilbage.

- Vi er stadig i en fase, hvor vi udforsker rammerne for ovnens anvendelse. Sikkert er dog, at brandtest nu bliver en integreret del af produktudviklingen og ikke længere noget, der bare skal overstås, når produktet er færdigudviklet, siger Anders Drustrup og fastslår, at ovnen virkelig kommer til at give value for money.


10.05.17

David Ring
Sagsbehandler

Telefon : 61 20 13 61
Mail : dri|dbi-net.dk
Jeanne Bjerre Kirk
Civilingeniør

Telefon : 51 57 23 36
Mail : jbk|dbi-net.dk

Find det du søger

DBI
Jernholmen 12
2650 Hvidovre
Tlf. 36 34 90 00
Fax 36 34 90 01
E-mail: dbi|dbi-net.dk

Ydelser
Rådgivning
Inspektion
Certificering
Brandtest
Undersøgelse
Efterforskning
DBI-medlemskab
Forskning og Udvikling

Områder
Projektering
Bygningsdrift
Byggeindustri
Forsikring
Risikokoordinator
Beredskabet
Producent
Installatør

Kurser
Bøger og skilte
Info
Om DBI
Kontakt
Handelsbetingelser
Presse
Mit DBI
Installatørservice
DBI Norge
Business Resilience

Vilkår
Sitemap

ajour cms