Nordisk harmonisering af brandkrav til el-kabler


Nyt forskningsprojekt om brandsikkerhed i forbindelse med el-kabler er afsluttet. Formålet med projektet har været at foreslå, hvordan de nye europæiske brandklasser til elektriske kabler kan bruges i opbygningen af regler. Heraf er der udarbejdet en rapport med forslag til brandkrav til elektriske kabler i nordiske byggeregler, efter bestilling af bygningsmyndighederne i Norge, Sverige og Danmark.

Rapporten giver et overblik over de aktuelle brandkrav til el-kabler i bygningsreglementets regler og forskrifter for elektriske installationer i de nordiske lande. Rapporten præsenterer også den tilgængelige information om statistikken over brande relateret til el-kabler i de nordiske lande.

DBI's rolle i projektet
Formidling af aktuelle brandkrav i Danmark til el-kabler, afdækning af statistik om brande relateret til el-kabler samt udarbejdelse og drøftelse af forslag til brandklasser til elektriske kabler.

Samarbejdspartner

Projektet blev gennemført i et samarbejde mellem SP Brandteknik, SINTEF NBL og DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut.

Læs den fulde rapport Conditions for Nordic harmonisation of fire classification of cables som PDF.


Brian V. Jensen
Afdelingsleder - Brandteknisk rådgivning, Civilingeniør

Telefon : 61 20 16 63
Mail : bvj|dbi-net.dk

Find det du søger

DBI
Jernholmen 12
2650 Hvidovre
Tlf. 36 34 90 00
Fax 36 34 90 01
E-mail: dbi|dbi-net.dk

Ydelser
Rådgivning
Inspektion
Certificering
Brandtest
Undersøgelse
Efterforskning
DBI-medlemskab
Forskning og Udvikling

Områder
Projektering
Bygningsdrift
Byggeindustri
Forsikring
Risikokoordinator
Beredskabet
Producent
Installatør

Kurser
Bøger og skilte
Info
Om DBI
Kontakt
Handelsbetingelser
Presse
Mit DBI
Installatørservice
DBI Norge
Business Resilience

Vilkår
Sitemap

ajour cms