Brandinspektion


Ansvarlige og sikkerhedsbevidste virksomheder arbejder aktivt med risikovurdering af alle forhold, der udgør en risiko for medarbejderne og virksomhedens drift.

Her er ’Brandinspektion’ et stærkt værktøj, hvor alle relevante forhold/risici gennemgås og kommenteres. Brandinspektionen foretages 1 eller 2 gange årligt eller efter aftale.

I alt indeholder tjeklisten ca. 65 punkter indenfor 4 hovedgrupper, nemlig:

  • Orden
  • Produktion og lager
  • Alarm og slukning
  • Bygning(er)
Inspektionerne kaldes i daglig tale for hhv. RBI og BI. Begge inspektionsrapporter har samme indhold, men i RBI indgår der også en brandteknisk beskrivelse, der i tekst og tegning indeholder alle forhold af brandteknisk interesse. Fejl, mangler og afvigelser i forhold til nyeste regler fastholdes i selve inspektionsrapporten.

Til begge inspektionstyper hører en brandteknisk tegning, der viser den brandmæssige opdeling, brandfarlige oplag, slukningsudstyrets art og placering samt flugtvejene. Tegningen kan for et relativt lille beløb udvides til en egentlig flugtvejsplan, der kan ophænges på virksomheden.

Brandinspektionerne har sin rod i forsikringsbranchen, som siden 1923 værdsat brandinspektionerne (oprindelig hed det ’Regelmæssig brandværnsinspektion’) og givet rabat på forsikringspræmierne. Det er stadig forsikringsselskaberne, der fastsætter hvilke forhold, der skal kontrolleres, og hvad rapporterne som minimum skal indeholde*.

DANAK har akkrediteret DBI til disse inspektioner og fører jævnligt tilsyn med, at DBI overholder alle krav.

* Forsikring og Pension. Forskrift ’Udførelse af regelmæssig brandværnsinspektion’, udgivet juli 2011.

Brian Mailund
Inspektør

Telefon : 24 43 43 30
Mail : bma|dbi-net.dk

Virksomhedsnavn:
Navn på person hos jer som DBI kan kontakte om tilbuddet
Telefon
E-mail:
Virksomhedens størrelse i m2:
Med eller uden beskrivelse:
1 eller 2 besøg årligt**:
**DBI anbefaler 2 besøg/år til at starte med. Når arbejdet med brandsikkerheden
er i god gænge, nedsættes frekvensen til 1 besøg/år.
 
DBI vejledninger

Bøger
DBI Vejledning 10, del 1 - Varmt arbejde brandsikringsforanstaltninger

kr. 195,00
DBI vejledninger

Bøger
DBI Vejledning 10, del 2 - Varmt arbejde, udendørs

kr. 195,00

Find det du søger

DBI
Jernholmen 12
2650 Hvidovre
Tlf. 36 34 90 00
Fax 36 34 90 01
E-mail: dbi|dbi-net.dk

Ydelser
Rådgivning
Inspektion
Certificering
Brandtest
Undersøgelse
Efterforskning
DBI-medlemskab
Forskning og Udvikling

Områder
Projektering
Bygningsdrift
Byggeindustri
Forsikring
Risikokoordinator
Beredskabet
Producent
Installatør

Kurser
Bøger og skilte
Info
Om DBI
Kontakt
Handelsbetingelser
Presse
Mit DBI
Installatørservice
DBI Norge
Business Resilience

Vilkår
Sitemap

ajour cms