Brandteknisk rådgivning


DBI Brandteknisk rådgivning

Sikkerhed og tryghed i tilfælde af brand er grundlæggende funktionskrav til dansk byggeri. Ved indførelse af funktionsbaserede brandkrav i dansk byggeri og den efterfølgende myndighedsbehandling stilles der i langt højere grad krav til den brandtekniske dokumentation – både i omfang og kvalitet. DBI’s brandtekniske rådgivere kan sikre, at byggerier opfylder såvel beredskabs- som byggelovgivningen samtidig med, at særlige ønsker til arkitektur og design tilgodeses.

DBI’s brandrådgivningsafdeling tilbyder rådgivning inden for alle facetter af brandteknik. Ingen ved mere end vi om, hvordan virksomheder, boligselskaber, institutioner, butikscentre, skoler, sygehuse og alle andre beskytter sig mod brand.

DBI tilbyder brandrådgivning på konsulent- eller projektbasis afregnet efter fast pris eller forbrugt tid. Du er altid velkommen til at få et tilbud på vores ydelser inden for brandteknisk rådgivning.

Inden for brandteknisk rådgivning kan DBI bl.a. tilbyde:

 • Brandteknisk rådgivning fra A-Z
 • Projektgennemgang af eksisterende og fremtidige projekter
 • Bygningsdelsvurdering og vurdering af materialevalg
 • Risikobaseret dimensionering af beredskabet
 • Fagtilsyn relateret til brandforhold
 • Rådgivning i forbindelse med konkurrenceprojekter og tilsvarende
 • Teknisk bistand ved myndighedsmøder
 • 3. partskontrol.

Herudover tilbydes:
 • Udarbejdelse af brandstrategi og brandsikringsbeskrivelse
 • Brand- og evakueringssimulering (brandteknisk dokumentation)
 • Drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplaner
 • Rådgivning i forbindelse med udbud og serviceaftaler
 • Rådgivning af risikovirksomheder
 • Syn- og skønsrådgivning
 • Brandrådgivning i Norge (brandkoncept i tiltaksklasse 3)

Læs mere om brandteknisk rådgivning og om nogle af de projekter, vi har arbejdet på.

Få råd af en brandrådgiver
Har du spørgsmål på brandområdet, f.eks. i forbindelse af byggeri kan du kontakt en af DBI's brandrådgivere via medlemsservice.

DBI tilbyder gratis telefonisk brandrådgivning som en del af medlemsservice alle hverdage mellem kl. 9.00-12.00.

Der bliver svaret mundtligt på korte spørgsmål.

Se mere om DBI-medlemskab her.


Brian V. Jensen
Afdelingsleder - Brandteknisk rådgivning, Civilingeniør

Telefon : 61 20 16 63
Mail : bvj|dbi-net.dk

 

Bøger
DBI Information 29, Brandsikring af stråtage

Bøger
DBI Vejledning 38, Brandbekæmpelsesudstyr

kr. 278,00

Find det du søger

DBI
Jernholmen 12
2650 Hvidovre
Tlf. 36 34 90 00
Fax 36 34 90 01
E-mail: dbi|dbi-net.dk

Ydelser
Rådgivning
Inspektion
Certificering
Brandtest
Undersøgelse
Efterforskning
DBI-medlemskab
Forskning og Udvikling

Områder
Projektering
Bygningsdrift
Byggeindustri
Forsikring
Risikokoordinator
Beredskabet
Producent
Installatør

Kurser
Bøger og skilte
Info
Om DBI
Kontakt
Handelsbetingelser
Presse
Mit DBI
Installatørservice
DBI Norge
Business Resilience

Vilkår
Sitemap

ajour cms