Få et Brandtjek.nu


brandtjek.nu

En ny fleksibel ordning for virksomheder, som vil have tjekket deres brandsikkerhed

Med Brandtjek.nu får I en uvildig gennemgang af jeres virksomhed foretaget af en faglig kompetent DBI-inspektør, der har omfattende brandteknisk uddannelse og erfaring. Inspektøren vurderer de brandsikkerhedsmæssige forhold hos jer. Formålet er at bidrage til at skabe en sikker arbejdsplads, hvor risikoen for brand begrænses i videst muligt omfang.

Brandtjek.nu er en inspektionsform, som er udviklet på baggrund af kundeønsker og behovsanalyser. Ordningen bygger på en fleksibel model, som passer til de fleste virksomheders behov, og inspektionen udføres på grundlag af en tjekliste, der omfatter alle relevante brandforhold.

Gode råd følger med
Efter hvert brandtjek får I en besøgsrapport med en enkel, struktureret konklusion, der omfatter en vægtning af de muligheder, I har for at forbedre brandsikkerheden. Rapporten leveres elektronisk i pdf-format.

Hvis rapporten afslører svagheder i virksomhedens brandsikkerhed, kan DBI’s erfarne inspektører anvise en løsning på problemet. Det betyder, at rapporten bliver et praktisk værktøj til at optimere sikkerhedsindsatsen.

Klik her og bestil et brandtjek

Klik her for at læse produktarket

Brian Mailund
Inspektør

Telefon : 24 43 43 30
Mail : bma|dbi-net.dk

Spørgsmål 1 af 10

Har I et anerkendt slukkerfirma til at kontrollere jeres slukningsmateriel? (Fx pulverslukker og vandfyldt slangevinde).
Ja
Nej
Ved ikke


 
DBI logo

Skilte
Ventil til aflukning af sprinkler

kr. 72,00
Filrm og dvd'er

Film/software
Instruktions-dvd til Elementær brandbekæmpelse: håndslukningsmateriel

kr. 630,00

Find det du søger

DBI
Jernholmen 12
2650 Hvidovre
Tlf. 36 34 90 00
Fax 36 34 90 01
E-mail: dbi|dbi-net.dk

Ydelser
Rådgivning
Inspektion
Certificering
Brandtest
Undersøgelse
Efterforskning
DBI-medlemskab
Forskning og Udvikling

Områder
Projektering
Bygningsdrift
Byggeindustri
Forsikring
Risikokoordinator
Beredskabet
Producent
Installatør

Kurser
Bøger og skilte
Info
Om DBI
Kontakt
Handelsbetingelser
Presse
Mit DBI
Installatørservice
DBI Norge
Business Resilience

Vilkår
Sitemap

ajour cms