DBI Brandundersøgelse


Undersøger

DBI fremskaffer det bedst mulige grundlag for at kunne vurdere brandårsag, ansvar og erstatning korrekt.


Afdelingen kan kontaktes via sikker mail: brandundersoegelse@dbi-net.dk


DBI er som en af de eneste firmaer i Norden akkrediteret til at udføre brandundersøgelser, og er dermed din sikkerhed for, at opgaverne bliver løst efter godkendte metoder og standarder.

Brandundersøgelser giver svar
Opstod branden på grund af fejl i elektriske installationer, farlig brug af åben ild, lynnedslag, hærværk, indbrud eller ligefrem brandstiftelse? Fungerede sikringsanlæg og slukningssystemer efter hensigten? Hvordan udviklede branden sig?

Det er bare nogle af de spørgsmål, som politi, forsikringsselskab og ejeren af de tabte værdier som regel søger svar på efter en brand. Hertil kommer det åbenlyse spørgsmål: Hvad kan vi gøre for at forhindre, at noget tilsvarende sker igen?

Derfor bliver DBI kaldt til assistance ca. 700 gange om året. Vi har et korps af specialuddannede brandundersøgere, som altid er parat til at rykke ud og gennemføre tekniske undersøgelser på brandstedet for at skaffe svar på så mange af spørgsmålene som muligt.

Hvor undersøger DBI
DBI kan undersøge brandårsager i såvel bygninger og anlæg som f.eks. køretøjer, skibe og fly. Vi arbejder både for politi og forsikringsselskaber samt skadelidte virksomheder, offentlige institutioner og privatpersoner.

DBI har over 25 års erfaringer med sådanne brandundersøgelser. Som oftest finder vi brandens årsag og arnested.

Vi arbejder akkrediteret, og vores konklusioner er objektive, uvildige og veldokumenterede.

Kort sagt fremskaffer DBI det bedst mulige grundlag for at kunne vurdere brandårsag, ansvar og erstatning korrekt. Vores resultater nyder stor anerkendelse ved retssager.

Det gælder også de såkaldte farlighedserklæringer, der er en brandteknisk vurdering af risici for mennesker, dyr eller større materielle værdier i forbindelse med en given brand.

Syn og skøn, forsøg og rekonstruktioner
DBI tilbyder desuden projektbaserede undersøgelser, syn og skøn efter brande, laboratorieundersøgelser, forsøg og rekonstruktioner samt brandanalyser i forbindelse med forskning og udvikling.

DBI er som en af de eneste i Norden akkrediteret til at udføre brandundersøgelser. DBI er akkrediteret af DANAK (Reg. nr. 9035).

DANAK er en forkortelse for Dansk Akkreditering. DANAK er det danske organ, der er bemyndiget til at udstede akkrediteringer (godkendelser). Akkrediteringerne betyder anerkendelse af DBI’s kvalitetsstyringssystem, herunder den praktiske udførelse af de uvildige undersøgelser.

DBI's akkrediterede undersøgelser baseres på:

  • DBI's kvalitetssystem med tilhørende manualer efter DS/EN ISO/IEC 17020.
  • Nordisk Manual - Brandårsagsefterforskning

Undersøgelsesresultatet meddeles som en konklusion underbygget af en udførlig dokumentation, der kan være suppleret med fotos, skitser og bilag.

DBI's undersøgelser er uvildige og regnes i retslig henseende som sagkyndigt udsagn. Vores folk bliver jævnligt indkaldt som vidner i retsager.

Brandundersøgerne er medlem af FBU, der er den svenske forening af brandudredere. FBU er en del af IAAI. Brandundersøgere, der udfører maritime undersøgelser, er også medlemmer af IAMI.

Kim Hansen
Afdelingsleder - Undersøgelse

Telefon : 26 82 37 73
Mail : kih|dbi-net.dk

Find det du søger

DBI
Jernholmen 12
2650 Hvidovre
Tlf. 36 34 90 00
Fax 36 34 90 01
E-mail: dbi|dbi-net.dk

Ydelser
Rådgivning
Inspektion
Certificering
Brandtest
Undersøgelse
Efterforskning
DBI-medlemskab
Forskning og Udvikling

Områder
Projektering
Bygningsdrift
Byggeindustri
Forsikring
Risikokoordinator
Beredskabet
Producent
Installatør

Kurser
Bøger og skilte
Info
Om DBI
Kontakt
Handelsbetingelser
Presse
Mit DBI
Installatørservice
DBI Norge
Business Resilience

Vilkår
Sitemap

ajour cms