Certificerede personer


Godkendte installatører til installation af ABA, AVS, ABV, AVA, ARS eller AGA brandsikringsanlæg skal have mindst én certificeret person, der er certificeret til den aktuelle anlægstype.

For at blive certificeret person til enten ABA, AVS, ABV (termisk), ABV (mekanisk), AVA, ARS eller AGA brandsikringsanlæg skal du have gennemgået kurser og have kompetencer indenfor den enkelte anlægstype.

Du kan hente en let oversigt over kursus- og prøveforløb i forbindelse med at blive certificeret person til Retningslinje 001 og 002.

Krav til uddannelse og kurser/Prøver
De nærmere krav til din grunduddannelse og kurser kan du se i Retningslinje 002 under punkt 20, 50 og i relevante appendiks.

Ansøgning
For at blive certificeret person, skal du - ud over uddannelse og kurser som beskrevet i Retningslinje 002 - indsende en ansøgning. Krav til ansøgningen står i Retningslinje 002 under punkt 40. Ansøgningen kan du finde her.

Krav til at opretholde dit certifikat
For at opretholde dit certifikat skal du hver 12. måned indsende dokumentation på din erfaring og kompetence. Der er bl.a. krav til et minimum af timer, du skal have beskæftiget dig med anlægstypen, antal færdigmeldinger og evt. udført service.
Kravene varierer efter anlægstype, men du kan se kravene for din certificering i Retningslinje 002.

Når du er certificeret, optages du på DBI's liste over certificerede personer, som du kan se herunder:

Installation og service af automatiske brandalarmanlæg

Installation og service af automatiske sprinkleranlæg

Installation og service af brandventilationsanlæg, termiske

Installation og service af brandventilationsanlæg, mekaniske

Installation og service af varslingsanlæg

Installation og service af automatiske rumslukningsanlæg

Installation og service af automatiske gasalarmanlæg

Betina Rye Petersen
Produktansvarlig Administration

Telefon : +45 20 43 70 61
Mail : registrering|dbi-net.dk

 


Retningslinje 010-3 El-termografering, Certificering af personer der udfører el-termografering


Retningslinje 010-2 El-termografering, Virksomhedsgodkendelse

Find det du søger

DBI
Jernholmen 12
2650 Hvidovre
Tlf. 36 34 90 00
Fax 36 34 90 01
E-mail: dbi|dbi-net.dk

Ydelser
Rådgivning
Inspektion
Certificering
Brandtest
Undersøgelse
Efterforskning
DBI-medlemskab
Forskning og Udvikling

Områder
Projektering
Bygningsdrift
Byggeindustri
Forsikring
Risikokoordinator
Beredskabet
Producent
Installatør

Kurser
Bøger og skilte
Info
Om DBI
Kontakt
Handelsbetingelser
Presse
Mit DBI
Installatørservice
DBI Norge
Business Resilience

Vilkår
Sitemap

ajour cms