El-termografi


Defekte eller overbelastede elektriske installationer kan medføre fejl, overophedning eller kortslutning, som kan føre til brand. Derudover giver fejlbehæftede elinstallationer en øget risiko for produktionsstop.
Hvis fejlen opdages i tide, kan store værdier og menneskeliv reddes.

Ved hjælp af moderne termografiinstrumenter kan temperaturforskelle detekteres og lokaliseres. En forudsætning for dette er, at instrumentet betjenes af en certificeret person, der har de rette kompetencer og erfaring i at udføre el-termografering.

Der stilles en række krav for at blive personcertificeret og virksomhedsgodkendt. Kompetencekravene er udformede, så el-termograferingerne bliver udført på en fagmæssig forsvarlig måde.

Teknologien og behovet inden for el-termografering har udviklet sig en del siden udgivelsen af ”Nordisk guideline for certificering af el-termografer”. Der stilles stadig større krav til dokumentation af sikring og sikkerhed i virksomhederne, og samtidig har vi høstet en række erfaringer i den periode ordningen har fungeret. På den baggrund har DBI, sammen med de berørte organisationer og interessenter, gået ordningen efter i sømmene, med henblik på at ajourføre og forbedre den.

De nye retningslinjer består af tre dele:


El-termografer optaget på DBI's liste er certificeret til at kunne el-termografere efter DBI's retningslinjer.

Efter 1. august 2014 skal el-termografer være ansat i en godkendt virksomhed efter Retningslinje 010-2, og nye el-termografer skal opfylde kravene i Retningslinje 010-3.

Betina Rye Petersen
Produktansvarlig Administration

Telefon : +45 20 43 70 61
Mail : registrering|dbi-net.dk

Find det du søger

DBI
Jernholmen 12
2650 Hvidovre
Tlf. 36 34 90 00
Fax 36 34 90 01
E-mail: dbi|dbi-net.dk

Ydelser
Rådgivning
Inspektion
Certificering
Brandtest
Undersøgelse
Efterforskning
DBI-medlemskab
Forskning og Udvikling

Områder
Projektering
Bygningsdrift
Byggeindustri
Forsikring
Risikokoordinator
Beredskabet
Producent
Installatør

Kurser
Bøger og skilte
Info
Om DBI
Kontakt
Handelsbetingelser
Presse
Mit DBI
Installatørservice
DBI Norge
Business Resilience

Vilkår
Sitemap

ajour cms