Farlighedserklæringer


Tønder


Afdelingen kan kontaktes via sikker mail: brandundersoegelse@dbi-net.dk


Farlighedserklæringer udføres som akkrediterede undersøgelser.

En farlighedserklæring er en brandteknisk vurdering af risici for mennesker, dyr eller større materielle værdier i forbindelse med en given brand.

Der er ud over den direkte brandrisiko taget hensyn til, at der ved brande normalt udvikles livsfarlige gasser, der kan spredes med røgen.

I erklæringen vurderes også, om brandens fortsatte udvikling har kunnet medføre partiel eller fuldstændig kollaps af bygning eller bygningsdele, f.eks. på grund af røggaseksplosion eller lignende.

Erklæringen indeholder ingen vurdering af brandens langtidsskadelige påvirkning på person eller ejendom.

Kim Hansen
Afdelingsleder - Undersøgelse

Telefon : 26 82 37 73
Mail : kih|dbi-net.dk

 
Brandsikker bolig

Bøger
Hæfte: Brandsikker bolig

kr. 22,00
Elementær brandbekæmpelse

Bøger
USB med dansk/engelsk undervisningsmateriale Elementær Brandbekæmpelse (powerpoint)

kr. 100,00

Find det du søger

DBI
Jernholmen 12
2650 Hvidovre
Tlf. 36 34 90 00
Fax 36 34 90 01
E-mail: dbi|dbi-net.dk

Ydelser
Rådgivning
Inspektion
Certificering
Brandtest
Undersøgelse
Efterforskning
DBI-medlemskab
Forskning og Udvikling

Områder
Projektering
Bygningsdrift
Byggeindustri
Forsikring
Risikokoordinator
Beredskabet
Producent
Installatør

Kurser
Bøger og skilte
Info
Om DBI
Kontakt
Handelsbetingelser
Presse
Mit DBI
Installatørservice
DBI Norge
Business Resilience

Vilkår
Sitemap

ajour cms