Gasmateriel


Gasblus

Godkendelser

DBI udsteder CE-godkendelser på gasforbrugende apparater omfattet af gasapparatdirektiv 90/396/EØF samt nationale DG-godkendelser på installationskomponenter og gasforbrugende udstyr uden for direktivets gyldighedsområde baseret på bestemmelser i Gasreglementet.

CE- og DG-godkendelser er normalt baseret på en typegodkendelse af gasmateriellet, men kan også bestå af en enhedsverifikation af enkelteksemplarer.

Typegodkendelse af gasmateriel
Godkendelse af gasmateriel i form af installationskomponenter og gasforbrugende udstyr udstedes på grundlag af bestemmelser i Gasreglementets afsnit C-1 om "Overensstemmelsesvurdering, salg, markedsføring og ibrugtagning af gasmateriel" samt Gasreglementets afsnit C-2, "Bestemmelser om konstruktion, funktion og mærkning af gasmateriel". Disse bestemmelser implementerer gasapparatdirektiv 90/396/EEC, og den rent nationale DG-godkendelsesordning bygger på samme filosofi som gasapparatdirektivet.

En godkendelse af gasmateriel indebærer:

 • Udstedelse af et CE- eller DG-typeafprøvningscertifikat på basis af laboratorieafprøvning af et eksemplar af materiellet på baggrund af de væsentlige krav i Gasreglementets afsnit C-1 samt de relevante harmoniserede standarder.
 • Godkendelse af fabrikantens produktionskontrolsystem for det gasmateriel, der omfattes af typeafprøvningscertifikaterne baseret på de overensstemmelsesmoduler, der er anført i Gasreglementets afsnit C-1, hvilket primært indebærer krav til kvalitetsstyring.
 • Løbende overvågning af fabrikantens produktionskontrolsystem, primært ved efterprøvning af kvalitetsstyringssystemet og dets evne til at sikre at produktionen er i overensstemmelse med typeafprøvningscertifikaterne. Kontrol og afprøvning af udtagne eksemplarer af gasmateriel kan dog også forekomme.

DBI skal i øvrigt henvise til DGP’s "Vejledning om CE-godkendelser".

Enhedsverifikation af gasmateriel
Enhedsverifikation er det begreb, Gasapparatdirektivet anvender som mulighed for at godkende enkelte eller små serier af gasmateriel.

Dette begreb er generelt introduceret i Gasreglementets afsnit C-8, "Bestemmelser om enhedsverifikation".

Ved enhedsverifikation af gasmateriel vurderer DBI en dokumentation af gasmateriellets evt. godkendelse til et andet land, og om der skal foretages afprøvning af materiellet enten i laboratoriet eller på opstillingsstedet.

Ved opfyldelse af dokumentationskravene til gasmateriel udsteder DBI egne enhedsverifikationsmærkater, der skal påsættes udstyret.

Ken Olesen
Produktansvarlig - Gasmateriel Akademiingeniør, kemi

Telefon : 24 28 36 10
Mail : kto|dbi-net.dk

 • Weber på DBI-grillen

  Førende gasgrillproducent får testet og godkendt sine produkter i Danmark

  Det er efterhånden mange år siden, at den åbne trækulsgrill bredte sig som en steppe(gløde)brand fra USA til resten af verden. Men det var Webers kuglegrill, som for alvor lagde grundstenen til den verdensomspændende grill-revolution.

  Siden har Weber-Stephen Products Co som markedets toneangivende grillproducent både sat strøm og gas til sine produkter, og i de senere år er det især det gasdrevne udstyr, som har fænget.

  Den 1. oktober 2009 skulle Weber-Stephen Products Co. starte produktionen op af de gasgrillmodeller, som kommer på markedet i det nye år. Men inden da skulle sikkerheden testes og de krævede CE-certifikater i henhold til EN 498 udstedes, så produkterne kunne blive lanceret på blandt andet det europæiske marked.

  - Test og godkendelser foregår som sædvanlig i sidste øjeblik, siger Jay Johansmeier fra Weber-Stephen Products Co. med et skævt smil. Men han er ikke spor nervøs, selv om han og hans produkter gennem en uges tid er blevet ”grillet” på DBI’s gaslaboratorium i Hvidovre, da Brand & Sikring taler med ham i slutningen af august.

  Afgørende prøvninger
  Det er nemlig prøvningerne og CE-certificeringen her, som er afgørende for, at Weber kan starte produktionen op til tiden, og dermed at produkterne kan eksporteres, ikke kun til Europa, men også til en række vigtige markeder i Asien og Sydamerika.

  Jay, som har ansvar for, at Webers gasudstyr bliver godkendt, var rejst til Danmark for, sammen med sin kollega Bill, der er gastekniker, at få testet og CE-godkendt fire nye Weber-modeller.

  - Vores prøvninger af alle de nye modeller viste, at produkterne fuldt ud lever op til de gældende sikkerhedsmæssige krav. Det fortæller akademiingeniør Ken Tage Olesen, som har ansvaret for prøvningerne på DBI’s gaslaboratorium.

  Weber har omkring 8 CE-godkendelser i henhold til EN 498, og der sker løbende produktændringer, som kræver, at der sker opdatering af disse godkendelser.

  Tilfredse med samarbejde
  Folkene fra Weber er både velforberedte og har stor tillid til DBI, som de har arbejdet sammen med i adskillige år.

  - Vi er meget tilfredse med vores samarbejde med DBI, som fungerer særdeles godt, siger Jay Johansmeier. Samtidig er han glad for at besøge Danmark og særligt København, hvor han nu har været en del gange. Han holder blandt andet af at se på seværdigheder som vore gamle slotte, og så nyder han bare byens miljø og de små, hyggelige restauranter.

  Efter en både hyggelig og fagligt tilfredsstillende uge i Danmark kunne Jay og Bill rejse hjem med de ønskede godkendelser, således at produktionen i Palatine, nær Chicago, kunne starte ”just in time”.

  Webers folk kommer normalt til DBI en gang om året for at få testet og godkendt nye og ændrede produkter.
  Webergrill 
DBI retningsliner og forskrifter

Bøger
DBI Forskrift 231, ABDL, Systemgodkendelse og kontrol.

DBI retningsliner og forskrifter

Bøger
DBI Retningslinje 003, Certificering af systemer og systemdele

Du kan købe retningslinjen som e-bog hos Molio her.

Find det du søger

DBI
Jernholmen 12
2650 Hvidovre
Tlf. 36 34 90 00
Fax 36 34 90 01
E-mail: dbi|dbi-net.dk

Ydelser
Rådgivning
Inspektion
Certificering
Brandtest
Undersøgelse
Efterforskning
DBI-medlemskab
Forskning og Udvikling

Områder
Projektering
Bygningsdrift
Byggeindustri
Forsikring
Risikokoordinator
Beredskabet
Producent
Installatør

Kurser
Bøger og skilte
Info
Om DBI
Kontakt
Handelsbetingelser
Presse
Mit DBI
Installatørservice
DBI Norge
Business Resilience

Vilkår
Sitemap

ajour cms