Inspektion - akkrediterede DBI-inspektioner


Ved en årlig akkrediteret inspektion af jeres brandsikringsanlæg får I sat brandsikkerheden under lup!

Driftsikkerhed af de automatiske brandsikringssystemer er af helt afgørende betydning. Det stiller krav til de inspektioner, som skal være garanter for, at anlæggenes funktion og drift er forsvarlige.

Undersøgelser har påvist, at inspicerede anlæg har en højere pålidelighed. Dette kan være afgørende for effektiv sikring mod brand med skader og måske uvurderlige produktionsstop til følge.

DBI er godkendt af DANAK til at udføre akkrediterede inspektioner. DBI har over 90 års erfaring i at hjælpe virksomheder med at forebygge brand. Hvert år inspicerer DBI tusindvis af virksomheder, som får kontrolleret, om brandsikkerheden er i orden.

Udover at du opnår en bedre brandsikkerhed, lægger forsikringsselskaberne også stor vægt på DBI´s inspektioner og yder rabatter på forsikringspræmierne.

Fordele ved en DBI-inspektion
Uvildig inspektion, kvalitetssikring og opfølgning vedrørende:

  • anlægskomponenter
  • bygningsindretningen
  • bygningsbrugen
  • vedligeholdelse

Specifikation over DBI's Inspektionsydelser.

DANAK
DANAK, er en forkortelse for Dansk Akkreditering. DANAK er det danske organ, der er bemyndiget til at udstede akkrediteringer (godkendelser).

Akkrediteringerne betyder anerkendelse af DBI’s kvalitetsstyringssystem, herunder den praktiske udførelse af de uvildige 3. parts inspektioner.

 


Troels S. Larsen
Afdelingsleder - Inspektion

Telefon : 21 77 81 88
Mail : tsl|dbi-net.dk

Find det du søger

DBI
Jernholmen 12
2650 Hvidovre
Tlf. 36 34 90 00
Fax 36 34 90 01
E-mail: dbi|dbi-net.dk

Ydelser
Rådgivning
Inspektion
Certificering
Brandtest
Undersøgelse
Efterforskning
DBI-medlemskab
Forskning og Udvikling

Områder
Projektering
Bygningsdrift
Byggeindustri
Forsikring
Risikokoordinator
Beredskabet
Producent
Installatør

Kurser
Bøger og skilte
Info
Om DBI
Kontakt
Handelsbetingelser
Presse
Mit DBI
Installatørservice
DBI Norge
Business Resilience

Vilkår
Sitemap

ajour cms