Installatører


En DBI-godkendelse som installatør af et brandsikringsanlæg sikrer, at virksomheden er kompetent til at projektere, installere, servicere og vedligeholde de brandsikringsanlæg, virksomheden er godkendt til.

Med godkendelsen sikres et ensartet mindstekrav til kvalitetsniveauet for brandsikringsanlæggene, så man reducerer skader og uønskede alarmer.

For at blive godkendt til installation af enten ABA, AVS, ABV, AVA, ARS eller AGA brandsikringsanlæg skal mindst én person i virksomheden til stadighed være certificeret til den godkendte anlægstype.
Virksomheden skal samtidig have et kvalitetsstyringssystem, der kontrolleres af en uvildig 3.-part mindst 1 gang om året. Både den certificerede person og virksomheden skal hver for sig en gang om året indsende oplysninger til DBI. På den måde dokumenteres det, at både den certificerede person og virksomheden opretholder aktivitet, viden og kompetence indenfor anlægstypen.

Retningslinje 001for virksomhedsgodkendelse beskriver kravene til godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg. Her er også en beskrivelse af hvilke retningslinjer, der gælder for anlægstypen.

Retningslinje 002 for certificering af personer beskriver kravene til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg. Her er også en beskrivelse af hvilke retningslinjer, der gælder for anlægstypen.

Betina Rye Petersen
Produktansvarlig Administration

Telefon : +45 20 43 70 61
Mail : registrering|dbi-net.dk

Find det du søger

DBI
Jernholmen 12
2650 Hvidovre
Tlf. 36 34 90 00
Fax 36 34 90 01
E-mail: dbi|dbi-net.dk

Ydelser
Rådgivning
Inspektion
Certificering
Brandtest
Undersøgelse
Efterforskning
DBI-medlemskab
Forskning og Udvikling

Områder
Projektering
Bygningsdrift
Byggeindustri
Forsikring
Risikokoordinator
Beredskabet
Producent
Installatør

Kurser
Bøger og skilte
Info
Om DBI
Kontakt
Handelsbetingelser
Presse
Mit DBI
Installatørservice
DBI Norge
Business Resilience

Vilkår
Sitemap

ajour cms