GTS-ordningen – din sikkerhed for højeste faglige niveau


DBI er et af de syv Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS-virksomheder), der alle er private, uafhængige virksomheder med almennyttige formål. Det betyder blandt andet, at DBI er uafhængige af politiske og økonomiske særinteresser, og at DBI stiller deres viden til rådighed for alle på kommercielle vilkår.

Ved at koble det almennyttige formål med et kommercielt virke er der med GTS-institutterne skabt en meget effektiv måde at udvikle og sprede viden til et stort antal virksomheder på områder af afgørende betydning for dansk erhvervsliv.

Opgaven for GTS-nettet er overordnet set, at skabe innovation og udvikling blandt de danske virksomheder og vedligeholde og udvikle den teknologiske infrastruktur i Danmark.

Teknologiske eksperter
GTS-virksomhederne er alle faglige eksperter på hver vores felt, og har til opgave at fremme udviklingen og udnyttelsen af nyeste viden. GTS-nettet fungerer bl.a. som matchmaker mellem forskning, erhvervsliv og den offentlige sektor. GTS’erne samarbejder med erhvervslivet om innovation inden for teknologi og marked. Typiske opgaver handler om at teste, optimere, kvalitetssikre, certificere, benchmarke og efteruddanne – til gavn for erhvervslivets internationale konkurrenceevne og samfundet i øvrigt.

Inspektion og kontrol
Flere institutter tilbyder og udfører også uvildige inspektioner, fx regelmæssige brandinspektioner og inspektion og kontrol af produktionsanlæg og udstyr. GTS varetager desuden en række lovpligtige og frivillige kontrolordninger.

GTS-nettet favner bredt
Samlet set er de otte GTS’er et af Danmarks største rådgivningsmiljøer, og vi har tilsammen cirka 3.400 højt kvalificerede medarbejdere og mere end 20.000 danske kunder hvert år. Det er i særlig grad de danske små og mellemstore virksomheder, der er i fokus i forhold til GTS-nettets arbejde. Det skyldes, at der her er et særligt behov for nem adgang til den nyeste forskningsbaserede viden.

Du kan læse meget mere om GTS netværket på Teknologiportalen

Se regnskabet for GTS her.

Læs også om GTS samarbejdet i bladet Forskning og Innovation.

En analysen fra CEBR på CBS viser, at virksomheder, der bl.a. samarbejder med GTS-institutter, vil opleve en væsentligt højere vækst de kommende 10 år end virksomheder, der ikke har været med i forsknings- og udviklingssamarbejder.

Læs analysen her.

Besøg Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter webside her


Find det du søger

DBI
Jernholmen 12
2650 Hvidovre
Tlf. 36 34 90 00
Fax 36 34 90 01
E-mail: dbi|dbi-net.dk

Ydelser
Rådgivning
Inspektion
Certificering
Brandtest
Undersøgelse
Efterforskning
DBI-medlemskab
Forskning og Udvikling

Områder
Projektering
Bygningsdrift
Byggeindustri
Forsikring
Risikokoordinator
Beredskabet
Producent
Installatør

Kurser
Bøger og skilte
Info
Om DBI
Kontakt
Handelsbetingelser
Presse
Mit DBI
Installatørservice
DBI Norge
Business Resilience

Vilkår
Sitemap

ajour cms