Sikkerhedsundersøgelser

- vær sikker på, hvem du ansætter og forfremmer


Sikkerhedsundersøgelse/godkendelse, baggrundsundersøgelse eller persontjek; uanset hvilke ord der anvendes, handler det om at sikre, at en given person også er den, vedkommende giver sig ud for at være og besidder de kompetencer, der oplyses. Dette er for at sikre, at virksomheden ikke får nye medarbejdere, der potentielt kunne udgøre en sikkerhedsmæssig risiko eller forfremmer en forkert medarbejder til en stilling med adgang til fortrolig viden.


Jeres sikkerhed ved ansættelse og forfremmelse
Dokumentfalsk, utroværdige referencer og relationer til kriminelle eller upassende adfærd på sociale medier er et stadigt stigende og meget alvorligt problem ved rekruttering af nye medarbejdere. En sikkerhedsundersøgelse fra DBI skaber den nødvendige tryghed og tillid ved rekruttering af nøglepersoner eller forfremmelse af interne medarbejdere.

Erfaring og viden – din garanti for kvalitet
Sikkerhedsundersøgelsen afdækker de relevante områder af kandidatens baggrund og belyser eventuelle problemer, inden man går videre i en eventuel ansættelsesproces, og kandidaten betros adgang til virksomheden, eller en medarbejder forfremmes.


Vi tilpasser altid vores afrapportering af en sikkerhedsundersøgelse til jeres specifikke behov og ønsker. Samtidig dokumenterer vi nøje de områder, som sikkerhedsundersøgelsen dækker over for både vores kunder og samarbejdspartnere. Bl.a. kigger vi på følgende:

  • Referencer (nationalt og internationalt)
  • Verifikation af CV og uddannelsesbeviser
  • Økonomisk fundament og forbindelser
  • Personens netværk

Vores erfarne efterforskere (heraf nogle politiuddannet) arbejder systematisk og anvender avancerede og velafprøvede metodikker. De ved, hvad de skal se efter, hvorhenne og hvordan. Sikkerhedsundersøgelsen resulterer i en objektiv rapport, der beskriver de førnævnte områder, samt et resumé, der underbygger jeres beslutningsgrundlag for det videre forløb.

Læs mere om DBI sikkerhedsundersøgelse. Vi tager gerne en uforpligtende snak om lige netop jeres behov for undersøgelse af nye eller eksisterende medarbejdere.Find det du søger

DBI
Jernholmen 12
2650 Hvidovre
Tlf. 36 34 90 00
Fax 36 34 90 01
E-mail: dbi|dbi-net.dk

Ydelser
Rådgivning
Inspektion
Certificering
Brandtest
Undersøgelse
Efterforskning
DBI-medlemskab
Forskning og Udvikling

Områder
Projektering
Bygningsdrift
Byggeindustri
Forsikring
Risikokoordinator
Beredskabet
Producent
Installatør

Kurser
Bøger og skilte
Info
Om DBI
Kontakt
Handelsbetingelser
Presse
Mit DBI
Installatørservice
DBI Norge
Business Resilience

Vilkår
Sitemap

ajour cms