Rådgivning om sikring og sikkerhed


Person

Skab tryghed og minimér omkostningerne gennem uvildig rådgivning inden for sikring og sikkerhed

Ved investering i sikringsudstyr bliver virksomheder ofte rådgivet af leverandørens egne rådgivere. Da dette ikke er uvildig rådgivning, risikerer kunden at købe for meget udstyr og købe udstyr, der kunne have været erhvervet billigere. Der kan spares mange penge på at få den rigtige sikring til den rigtige pris.

Virksomheden er selv ansvarlig for, at sikringsanlæg opfylder de krav, som forsikringsselskaberne har stillet. Hvis kravene ikke opfyldes, kan konsekvenserne være økonomisk uoverskuelige.

Hvis I ikke selv har ressourcer til at indhente tilbud eller udfærdige udbudsmateriale, kan uvildig rådgivning fra DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut være en hjælp. DBI's sikringsrådgivere undersøger jeres reelle behov for sikring med de krav, forsikringsselskabet stiller. Det sikrer, at kravspecifikationen opfylder de funktionelle krav, I har, samt de love og regler, der gælder omkring udbud. DBI's rådgivere har viden og erfaring inden for gældende normer, regler samt forsikringsselskabernes krav til sikringsniveauer.

Rådgivning sikrer på den måde den rigtige leverance og de rigtige kontraktlige betingelser. I behøver dermed ikke at lade leverandøren af sikringsproduktet stille betingelserne i kontrakten.

DBI tilbyder tillige uvildig rådgivning i forbindelse med valg af traditionelle sikringsanlæg som tyverisikring, adgangskontrol, videoovervågning og mekanisk sikring (f.eks. hegn, låse og døre). Her vurderes, hvad der vil være optimalt for jer, så værdier og viden sikres bedst muligt.

Synergien mellem brandrådgivning og sikringsrådgivning i DBI gør, at DBI kan tilbyde totalrådgivning, der bygger bro mellem de brand- og sikringsmæssige konfliktområder.

Rådgivning kan være aktuelt for jer, hvis I:

 • Har nogle krav fra jeres forsikringsselskab, I skal opfylde
 • Synes, at jeres eksisterende aftaler trænger til at blive gennemgået
 • Ønsker besparelser på sikringsområdet. Her kan en uvildig gennemgang identificere mulighederne
 • Ønsker, at få undersøgt og gennemgået jeres sikringssystemer og sikkerhedspolitikker
 • Ønsker, at få det optimale ud af jeres eksisterende systemer
 • Skal have en sikringsydelse i udbud
 • Skal have indarbejdet sikkerhedsrutiner

Få råd af en sikringsrådgiver
Har du spørgsmål på sikringsområdet, f.eks. indbrudssikring, mekanisk sikring, videoovervågning, adgangskontrol m.v., kontakt en af DBI's sikringsrådgivere via medlemsservice.

DBI tilbyder gratis telefonisk sikrings-rådgivning som en del af medlemsservice alle hverdage mellem kl. 9.00-12.00.

Der bliver svaret mundtligt på korte spørgsmål.

Se mere om DBI-medlemskab her.


Jesper Florin
Afdelingsleder sikringsafdelingen
Eksamineret sikringsleder

Telefon : 51 35 37 07
Mail : jfl|dbi-net.dk

 • Case - Overvågning på Strøget

  Danmarks mest avancerede system til overvågning af det offentlige byrum er taget i brug

  Frederiksberggade i København er nu ikke kun Danmarks mest befærdede fodgængerstrækning. Denne del af Strøget, der går fra Gammel Torv til Rådhuspladsen, har siden december også været landets bedst overvågede strækning i det offentlige byrum.

  På begge sider af gaden har Københavns Politi fået opsat overvågningskameraer med kort afstand. Fra første sals højde sidder de nu på husmurene, hvorfra deres årvågne øjne kigger ned på det myldrende byliv – 24 timer i døgnet, 365 dage om året.

  Overvågningsprojektet er det første led i politiets planer om at placere kameraer en række særligt kritiske steder i København.

  - Projektet har været længe undervejs, men til gengæld har København fået Danmarks bedste system til overvågning af et offentligt byrum, fortæller sikringsrådgiver Rune Hernø, DBI.

  Både dag og nat
  Systemet opererer med digitale AXIS HD-kameraer - en type, som for første gang anvendes til den slags opgaver i Danmark. De giver knivskarpe billeder af alt, hvad der rører sig i det overvågede område, som, ud over Frederiksberggade, omfatter en del af Gammel Torv/Vestergade.

  - Med de lysforhold, der er i byen, kan de give brugbare billeder døgnet rundt, og ikke mindst de mørke timer er interessant i dette kvarter, som er kendt for et livligt natteliv. Det var da også begrundelsen for at starte netop her, hvor politiets ”nåle” på kortet over voldshændelser og lignende sidder særlig tæt, oplyser Rune Hernø.

  Han har været teknisk rådgiver for Københavns Politi, der har benyttet DBI som uvildig rådgiver gennem hele processen - lige fra anlægsdimensionering til udarbejdelse af kravspecifikationer, udbud, valg af tilbud samt løbende tilsyn og kvalitetskontrol.

  Eget kabelnetværk
  Kamerasignalerne transmitteres til Københavns Politigård, fra hvis kommandocentral man kan holde øje med alt, hvad der foregår i det overvågede område.

  - Signalerne overføres via et cirka én kilometer langt lukket fiberkabelnetværk med meget stor båndbredde, som kan sikre en hurtig dataoverførsel. Løsningen med et eget dedikeret netværk blev valgt, da ingen af de store teleselskaber kunne tilbyde en tilfredsstillende løsning.

  Således er den valgte løsning både billigere i etablering og i drift end teleselskabernes tilbud, forklarer Rune Hernø.

  Ved redaktionens slutning havde DBI foretaget gennemgang af mangler, mens den endelige afleveringsforretning endnu manglede at blive gennemført.

  Men systemet fungerer, og Københavns Politi har allerede i flere tilfælde haft konkret nytte af det nye overvågningssystem, og i den kommende tid vil der blive samlet yderligere erfaringer op til brug for projektets næste faser. Hvornår de gennemføres – og i hvilket omfang – er i første række et politisk/økonomisk spørgsmål.

  Ifølge den overordnede plan er det meningen, at resten af Strøget samt områder omkring Vestergade, Vesterbrogade/Axeltorv og Nørrebro/Nørrebro Station skal have kameraovervågning. For Nørrebro overvejes for tiden en løsning med mobile kameraer, som politiet kan flytte rundt på efter behov.


 • Case - Tyverisikring

  Universiteter får adgang til specialiseret viden om sikring

  Universitets- og Bygningsstyrelsen (UBST) hører under videnskabsministeriet og har blandt andet ansvaret for bygninger og lokaler til dansk forskning og danske uddannelser – herunder strategisk risikostyring, hvor risikokoordinator Torben Jacobsen er en af drivkræfterne i at holde styr på alle risici fra sprængte vandrør til indbrud og hærværk.

  UBST og uddannelsesinstitutionerne bruger jævnligt DBI som rådgiver, senest i forbindelse med udbud af tv-overvågning og indbrudsalarmering. Gennem en årrække har DBI også rådgivet i forbindelse med adgangskontrol, vagtordninger og serviceaftaler i forbindelse med sikring.

  ”Vi har benyttet os af specialist fra DBI til at hjælpe os med de konkrete projekter. Det sikrer, at vi kan få den rigtige tekniske løsning med den rette kvalitet til en rimelig pris”, siger Torben Jacobsen, som fortæller, at han har stor tillid til DBI’s rådgiver, som ”har en meget høj faglig moral”.

  Skoleeksempler på sikringsoptimering
  Eksempler på undervisningsinstitutioner, som har reduceret deres sikringsudgifter og opnået serviceforbedringer på baggrund af UBST’s bistand til risikostyring og DBI’s rådgivning.

  Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, DPU, i Emdrup ved København fik gennemført et sikringstjek og et efterfølgende udbud af ny vægterkontrakt. Det resulterede i, at DPU fik nedsat sine årlige udgifter til vægterordning med næsten 100.000 kroner.

  Rytmisk Musikkonservatorium på Holmen i København betalte 170.000 kroner om året for service på indbrudsalarmer. En grundig gennemgang af konservatoriets sikringsbehov, et efterfølgende udbud af de ønskede ydelser og en investering på 198.000 kroner i opdaterede systemer, medførte en årlig driftsbesparelse på 141.000 kroner.

  Kunstakademiets Arkitektskole også på Holmen betalte 295.000 kroner om året for servicekontrakter på sine alarmsystemer. En gennemgang af sikringsbehovet med udbud af ønskede ydelser og en investering på 55.000 kroner gav en årlig besparelse på 232.000 kroner.

  De to institutioner på Holmen har samtidig oplevet en forbedret service fra den nye sikringsleverandør. 

Bøger
DBI Information 29, Brandsikring af stråtage

Bøger
Vejledning om Indbrudssikring, 1. udgave, april 2012. Energistyrelsen

kr. 14,50

Find det du søger

DBI
Jernholmen 12
2650 Hvidovre
Tlf. 36 34 90 00
Fax 36 34 90 01
E-mail: dbi|dbi-net.dk

Ydelser
Rådgivning
Inspektion
Certificering
Brandtest
Undersøgelse
Efterforskning
DBI-medlemskab
Forskning og Udvikling

Områder
Projektering
Bygningsdrift
Byggeindustri
Forsikring
Risikokoordinator
Beredskabet
Producent
Installatør

Kurser
Bøger og skilte
Info
Om DBI
Kontakt
Handelsbetingelser
Presse
Mit DBI
Installatørservice
DBI Norge
Business Resilience

Vilkår
Sitemap

ajour cms