Advarselsskilte Antal Pris ekskl. moms Køb
Afbryd og tag stikket ud efter brug
Varenummer: 1710
Mål: 50 x 150 mm.

Selvklæbende vinyl.
Pris medlem kr. 25,00
Pris ikke medlem kr. 29,00
Brandfare
Varenummer: 1735
Mål: 225 x 225 x 225 mm.

Hård plast.
Pris medlem kr. 57,00
Pris ikke medlem kr. 66,00
Eksplosionsfare (anvendes til zone 2 og 22)
Varenummer: 1747B
Mål: 225 x 225 x 225 mm.

Selvklæbende vinyl.
Pris medlem kr. 31,00
Pris ikke medlem kr. 37,00
Eksplosionsfare
Varenummer: 1734
Mål: 225 x 225 x 225

Hård plast.
Pris medlem kr. 57,00
Pris ikke medlem kr. 66,00
EX - se klassifikationsplan
Varenummer: 1775A
Mål: 225 x 225 mm.

Hård plast.

ATEX-skilte til mærkning på salgs og forbrugstankanlæg.

Har man i forvejen EX-skiltet, kan man vælge blot at købe ”Se klassifikationsplan” varenr. 1776A el. 1776B til at sætte op nedenunder.

Fysisk/visuel afmærkning af eksplosionsfarlige områder kan være vanskeligt at udføre på salgs- og forbrugstankanlæg. Det er Beredskabsstyrelsen vurdering, at der kan opnås en tilstrækkelig sikkerhed, når EX-skiltene suppleres med følgende tekst: ”Se klassifikationsplan”.

Hermed sikres, at arbejdstagerne bliver varslet om, at de skal orientere sig om zonernes udstrækning, som fremgår af zoneklassifikationsplanen, inden de påbegynder varmt arbejde og lign.

Udluftningsrør
EX-skilt med teksten: ”Se klassifikationsplan” skal opsættes ved eller på udluftningsrøret. EX-skiltet skal placeres, så det er tydeligt markeret, at området omkring udluftningsrørene er et eksplosionsfarligt område. EX-skiltet kan placeres på udluftningsrøret.

Påfyldningspladsen
EX-skilt med teksten: ”Se klassifikationsplan” skal opsættes ved påfyldningspladsen. Skiltet kan placeres på f.eks. skabet med påfyldningsstudsene. Skiltet skal påføres teksten: ”Se klassifikationsplan”.
Pris medlem kr. 57,00
Pris ikke medlem kr. 66,00
EX - se klassifikationsplan
Varenummer: 1775B
Mål: 225 x 225 mm.

Selvklæbende vinyl.

ATEX-skilte til mærkning på salgs og forbrugstankanlæg.

Har man i forvejen EX-skiltet, kan man vælge blot at købe ”Se klassifikationsplan” varenr. 1776A el. 1776B til at sætte op nedenunder.

Fysisk/visuel afmærkning af eksplosionsfarlige områder kan være vanskeligt at udføre på salgs- og forbrugstankanlæg. Det er Beredskabsstyrelsen vurdering, at der kan opnås en tilstrækkelig sikkerhed, når EX-skiltene suppleres med følgende tekst: ”Se klassifikationsplan”.

Hermed sikres, at arbejdstagerne bliver varslet om, at de skal orientere sig om zonernes udstrækning, som fremgår af zoneklassifikationsplanen, inden de påbegynder varmt arbejde og lign.

Udluftningsrør
EX-skilt med teksten: ”Se klassifikationsplan” skal opsættes ved eller på udluftningsrøret. EX-skiltet skal placeres, så det er tydeligt markeret, at området omkring udluftningsrørene er et eksplosionsfarligt område. EX-skiltet kan placeres på udluftningsrøret.

Påfyldningspladsen
EX-skilt med teksten: ”Se klassifikationsplan” skal opsættes ved påfyldningspladsen. Skiltet kan placeres på f.eks. skabet med påfyldningsstudsene. Skiltet skal påføres teksten: ”Se klassifikationsplan”.
Pris medlem kr. 44,00
Pris ikke medlem kr. 51,00
EX zone 0
Varenummer: 1768A
Selvklæbende vinyl.

Eksplosionsfarlige områder skal afmærkes i henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse om klassifikation af eksplosionsfarlige områder, der også indeholder krav til mærkning. Kommunalbestyrelsen (i praksis Redningsberedskabet) er den lokale myndighed på området.

Indgange til eksplosionsfarlige områder skal markeres med advarselsskilt EX. Skiltene bør så vidt muligt placeres ved overgangen fra uklassificeret til klassificeret område, men af praktiske årsager kan placering på adgangsdøren til lokalet være acceptabel. De nye skilte muliggøre en mere nuanceret mærkning af de enkelte eksplosionsfarlige områder eller anlæg.

Ved indgangen til områder og lokaler med klassificerede områder skal der desuden opsættes tydelige og holdbare skilte (piktogrammer) med forbud mod tobaksrygning og brug af åben ild.

Pris medlem kr. 31,00
Pris ikke medlem kr. 37,00
EX zone 1
Varenummer: 1768B
Selvklæbende vinyl.

Eksplosionsfarlige områder skal afmærkes i henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse om klassifikation af eksplosionsfarlige områder, der også indeholder krav til mærkning. Kommunalbestyrelsen (i praksis Redningsberedskabet) er den lokale myndighed på området.

Indgange til eksplosionsfarlige områder skal markeres med advarselsskilt EX. Skiltene bør så vidt muligt placeres ved overgangen fra uklassificeret til klassificeret område, men af praktiske årsager kan placering på adgangsdøren til lokalet være acceptabel. De nye skilte muliggøre en mere nuanceret mærkning af de enkelte eksplosionsfarlige områder eller anlæg.

Ved indgangen til områder og lokaler med klassificerede områder skal der desuden opsættes tydelige og holdbare skilte (piktogrammer) med forbud mod tobaksrygning og brug af åben ild.

Pris medlem kr. 31,00
Pris ikke medlem kr. 37,00
EX zone 2
Varenummer: 1768C
Selvklæbende vinyl.

Eksplosionsfarlige områder skal afmærkes i henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse om klassifikation af eksplosionsfarlige områder, der også indeholder krav til mærkning. Kommunalbestyrelsen (i praksis Redningsberedskabet) er den lokale myndighed på området.

Indgange til eksplosionsfarlige områder skal markeres med advarselsskilt EX. Skiltene bør så vidt muligt placeres ved overgangen fra uklassificeret til klassificeret område, men af praktiske årsager kan placering på adgangsdøren til lokalet være acceptabel. De nye skilte muliggøre en mere nuanceret mærkning af de enkelte eksplosionsfarlige områder eller anlæg.

Ved indgangen til områder og lokaler med klassificerede områder skal der desuden opsættes tydelige og holdbare skilte (piktogrammer) med forbud mod tobaksrygning og brug af åben ild.

Pris medlem kr. 31,00
Pris ikke medlem kr. 37,00
EX zone 20
Varenummer: 1768D
Selvklæbende vinyl.

Eksplosionsfarlige områder skal afmærkes i henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse om klassifikation af eksplosionsfarlige områder, der også indeholder krav til mærkning. Kommunalbestyrelsen (i praksis Redningsberedskabet) er den lokale myndighed på området.

Indgange til eksplosionsfarlige områder skal markeres med advarselsskilt EX. Skiltene bør så vidt muligt placeres ved overgangen fra uklassificeret til klassificeret område, men af praktiske årsager kan placering på adgangsdøren til lokalet være acceptabel. De nye skilte muliggøre en mere nuanceret mærkning af de enkelte eksplosionsfarlige områder eller anlæg.

Ved indgangen til områder og lokaler med klassificerede områder skal der desuden opsættes tydelige og holdbare skilte (piktogrammer) med forbud mod tobaksrygning og brug af åben ild.

Pris medlem kr. 31,00
Pris ikke medlem kr. 37,00
EX zone 21
Varenummer: 1768E
Selvklæbende vinyl.

Eksplosionsfarlige områder skal afmærkes i henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse om klassifikation af eksplosionsfarlige områder, der også indeholder krav til mærkning. Kommunalbestyrelsen (i praksis Redningsberedskabet) er den lokale myndighed på området.

Indgange til eksplosionsfarlige områder skal markeres med advarselsskilt EX. Skiltene bør så vidt muligt placeres ved overgangen fra uklassificeret til klassificeret område, men af praktiske årsager kan placering på adgangsdøren til lokalet være acceptabel. De nye skilte muliggøre en mere nuanceret mærkning af de enkelte eksplosionsfarlige områder eller anlæg.

Ved indgangen til områder og lokaler med klassificerede områder skal der desuden opsættes tydelige og holdbare skilte (piktogrammer) med forbud mod tobaksrygning og brug af åben ild.

Pris medlem kr. 31,00
Pris ikke medlem kr. 37,00
EX Zone 22, Selvklæbende
Varenummer: 1768F
Selvklæbende vinyl.

Eksplosionsfarlige områder skal afmærkes i henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse om klassifikation af eksplosionsfarlige områder, der også indeholder krav til mærkning. Kommunalbestyrelsen (i praksis Redningsberedskabet) er den lokale myndighed på området.

Indgange til eksplosionsfarlige områder skal markeres med advarselsskilt EX. Skiltene bør så vidt muligt placeres ved overgangen fra uklassificeret til klassificeret område, men af praktiske årsager kan placering på adgangsdøren til lokalet være acceptabel. De nye skilte muliggør en mere nuanceret mærkning af de enkelte eksplosionsfarlige områder eller anlæg.

Ved indgangen til områder og lokaler med klassificerede områder skal der desuden opsættes tydelige og holdbare skilte (piktogrammer) med forbud mod tobaksrygning og brug af åben ild.

Pris medlem kr. 31,00
Pris ikke medlem kr. 37,00
Gasalarm
Varenummer: 1785
Hård plast, 105 x 300 m
Pris medlem kr. 39,50
Pris ikke medlem kr. 44,50
Gasoplag
Varenummer: 1784
Mål: 105x300 mm
Vægt: 61 gram
Pris medlem kr. 57,00
Pris ikke medlem kr. 66,00
Giftige stoffer
Varenummer: 1733
Mål: 300 x 210 mm.

Hård plast.
Pris medlem kr. 57,00
Pris ikke medlem kr. 66,00
Kun til tobaksaffald
Varenummer: 1711
Mål: 50 x 150 mm.

Selvklæbende vinyl.
Pris medlem kr. 26,00
Pris ikke medlem kr. 30,00
Oplag af brandfarlige væsker
Varenummer: 1732
Mål: 300 x 210 mm.

Hård plast.
Pris medlem kr. 57,00
Pris ikke medlem kr. 66,00
Radioaktivitet
Varenummer: 1731
Mål: 300 x 210 mm.

Hård plast.
Pris medlem kr. 57,00
Pris ikke medlem kr. 66,00
Se klassifikationsplan
Varenummer: 1776A
Mål: 225 x 50 mm.

Hård plast.

ATEX-skilte til mærkning på benzinstationer.

Ifølge Beredskabsstyrelsens meddelelse skal salgs- og forbrugstankanlæg mærkes med skilte med en tekst "se klassifikationsplan".

Har man i forvejen EX-skiltet, kan man vælge blot at købe ”Se klassifikationsplan” til at sætte op nedenunder.
Pris medlem kr. 29,00
Pris ikke medlem kr. 33,00
Se klassifikationsplan
Varenummer: 1776B
Mål: 225 x 50 mm.

Selvklæbende vinyl.

ATEX-skilte til mærkning på benzinstationer.

Ifølge Beredskabsstyrelsens meddelelse skal salgs- og forbrugstankanlæg mærkes med skilte med en tekst "se klassifikationsplan".

Har man i forvejen EX-skiltet, kan man vælge blot at købe ”Se klassifikationsplan” til at sætte op nedenunder.
Pris medlem kr. 24,00
Pris ikke medlem kr. 28,00
Trykflasker
Varenummer: 1718A
Mål: 300 x 210 mm.

Hård plast.
Pris medlem kr. 50,00
Pris ikke medlem kr. 64,00
Trykflasker
Varenummer: 1718B
Mål: 210 x 150 mm.

Hård plast.
Pris medlem kr. 45,00
Pris ikke medlem kr. 51,00
Trykflasker
Varenummer: 1718C
Mål: 300 x 210 mm.

Selvklæbende vinyl.
Pris medlem kr. 45,00
Pris ikke medlem kr. 51,00
Trykflasker
Varenummer: 1718D
Mål: 210 x 150 mm.

Selvklæbende vinyl.
Pris medlem kr. 31,00
Pris ikke medlem kr. 37,00


Brandskilte Antal Pris ekskl. moms Køb
Automatisk branddør - må ikke blokeres
Varenummer: 1706A
Mål: 105 x 300 mm.

Selvklæbende vinyl.

Pris medlem kr. 33,00
Pris ikke medlem kr. 39,00
Automatisk branddør - må ikke blokeres
Varenummer: 1706B
Mål: 50 x 150 mm.

Selvklæbende vinyl.
Pris medlem kr. 26,00
Pris ikke medlem kr. 30,00
Brand/Fire - etiketter
Varenummer: 1779
Mål: 19 x 44 mm.

Selvklæbende vinyl.

Små etiketter til at sætte på fx brandalarmen.

10 stk. på et ark.
Pris medlem kr. 28,00
Pris ikke medlem kr. 33,00
Brandalarm
Varenummer: 1729
Mål: 105 x 300 mm.

Hård plast.
Pris medlem kr. 45,00
Pris ikke medlem kr. 51,00
Brandcentral
Varenummer: 1751A
Mål: 105 x 300 mm.

Hård plast.
Pris medlem kr. 45,00
Pris ikke medlem kr. 51,00
Brandcentral
Varenummer: 1751B
Mål: 105 x 300 mm.

Selvklæbende vinyl.
Pris medlem kr. 31,00
Pris ikke medlem kr. 37,00
Brandcentral, selvklæbende vinyl. 100 x 150 mm
Varenummer: 1751C
Selvklæbende vinyl. 100 x 150 mm
Pris medlem kr. 30,00
Pris ikke medlem kr. 35,50
Branddør - holdes lukket
Varenummer: 1705A
Mål: 150 x 300 mm.

Selvklæbende vinyl.
Pris medlem kr. 33,00
Pris ikke medlem kr. 39,00
Firedoor - Keep Closed
Varenummer: 1705Aeng
Firedoor - Keep Closed, 50 x 150 mm, selvklæbende.
Pris medlem kr. 33,00
Pris ikke medlem kr. 39,00
Branddør - holdes lukket
Varenummer: 1705B
Mål: 50 x 150 mm.

Selvklæbende vinyl.
Pris medlem kr. 26,00
Pris ikke medlem kr. 30,00
Firedoor - Keep Closed
Varenummer: 1705Beng
Firedoor - Keep Closed, 50 x 150 mm, selvklæbende
Pris medlem kr. 26,00
Pris ikke medlem kr. 30,00
Branddør - holdes lukket
Varenummer: 1705C
Mål: 50 x 150 mm.

Hård plast.
Pris medlem kr. 30,00
Pris ikke medlem kr. 35,50
Branddør - lukkes ved arbejdstids ophør... og ved brand
Varenummer: 1704A
Mål: 105 x 300 mm.

Selvklæbende vinyl.
Pris medlem kr. 33,00
Pris ikke medlem kr. 39,00
Branddør - lukkes ved arbejdstids ophør... og ved brand
Varenummer: 1704B
Mål: 50 x 150 mm.

Selvklæbende vinyl.
Pris medlem kr. 26,00
Pris ikke medlem kr. 30,00
Branddør må ikke blokeres
Varenummer: 1723A
Mål: 105 x 300 mm.

Hård plast.
Pris medlem kr. 22,00
Pris ikke medlem kr. 26,00
Branddør må ikke blokeres
Varenummer: 1723B
Mål: 50 x 150 mm.

Hård plast.
Pris medlem kr. 29,00
Pris ikke medlem kr. 34,00
Branddør må ikke blokeres
Varenummer: 1723C
Mål: 105 x 300 mm.

Selvklæbende vinyl.
Pris medlem kr. 32,00
Pris ikke medlem kr. 38,00
Branddør må ikke blokeres
Varenummer: 1723D
Mål: 50 x 150 mm.

Selvklæbende vinyl.
Pris medlem kr. 25,00
Pris ikke medlem kr. 29,00
Brandmandselevator
Varenummer: 1773
Skilt, Brandmandselevator, hård plast efterlysende, 150 x 150 mm
Pris medlem kr. 51,50
Pris ikke medlem kr. 60,00
Brandsektionsvæg
Varenummer: 1750
Mål: 300 x 75 mm.

Hård plast.
Pris medlem kr. 45,00
Pris ikke medlem kr. 51,00
Alarmtryk/Brandtryk
Varenummer: 1752
Mål:

Hård plast.
Pris medlem kr. 34,00
Pris ikke medlem kr. 40,00
Brandtæppe
Varenummer: 1744D
Mål: 150 x 210 mm.

Selvklæbende vinyl.
Pris medlem kr. 31,00
Pris ikke medlem kr. 37,00
Brandvej - højre. Aluminium efterlysende
Varenummer: 1764A
Mål: 140 x 420 mm.

Aluminium, efterlysende.
Pris medlem kr. 132,00
Pris ikke medlem kr. 151,00
Brandvej - venstre, Aluminium efterlysende
Varenummer: 1764B
Mål: 140 x 420 mm.

Aluminium, efterlysende.


Pris medlem kr. 132,00
Pris ikke medlem kr. 151,00
Brandventilation
Varenummer: 1767
Mål: 105 x 300 mm

Hård plast.
Pris medlem kr. 45,00
Pris ikke medlem kr. 51,00
Brandvæg
Varenummer: 1749
Mål: 300 x 75 mm.

Hård plast.
Pris medlem kr. 45,00
Pris ikke medlem kr. 51,00
Brug ikke elevator
Varenummer: 1778
Mål: 150 x 105 mm.

Selvklæbende vinyl.

Skilt med tekst både på dansk og engelsk:

Elevator må ikke benyttes ved brand
Do not use lift in case of fire

Pris medlem kr. 28,00
Pris ikke medlem kr. 33,00
Ildslukkere, vinkel
Varenummer: 1712J
Mål: 148 x 148 mm.

Vinkel.

Skiltet sættes op ved siden af en ildslukker.

Skiltet er rødt så det fanger medarbejdere, gæster og kunders blik. På den vis er ildslukkeren nem at finde i tilfælde af brand!
Pris medlem kr. 105,50
Pris ikke medlem kr. 123,50
Ildslukker
Varenummer: 1712A
Mål: 300 x 210 mm

Hård plast.

Skiltet sættes op ved siden af en ildslukker.

Skiltet er rødt så det fanger medarbejdere, gæster og kunders blik. På den vis er ildslukkeren nem at finde i tilfælde af brand!
Pris medlem kr. 27,00
Pris ikke medlem kr. 33,00
Ildslukker
Varenummer: 1712B
Mål: 210 x 150 mm

Hård plast.

Skiltet sættes op ved siden af en ildslukker.

Skiltet er rødt så det fanger medarbejdere, gæster og kunders blik. På den vis er ildslukkeren nem at finde i tilfælde af brand!
Pris medlem kr. 22,00
Pris ikke medlem kr. 26,00
Ildslukker
Varenummer: 1712C
Mål: 300 x 210 mm

Selvklæbende vinyl.

Skiltet sættes op ved siden af en ildslukker.

Skiltet er rødt så det fanger medarbejdere, gæster og kunders blik. På den vis er ildslukkeren nem at finde i tilfælde af brand!
Pris medlem kr. 45,00
Pris ikke medlem kr. 52,50
Ildslukker
Varenummer: 1712D
Mål: 210 x 150 mm.

Selvklæbende vinyl.

Skiltet sættes op ved siden af en ildslukker.

Skiltet er rødt så det fanger medarbejdere, gæster og kunders blik. På den vis er ildslukkeren nem at finde i tilfælde af brand!
Pris medlem kr. 32,00
Pris ikke medlem kr. 38,00
Ildslukker
Varenummer: 1712G
Mål: 210 x 300 mm.

Selvklæbende vinyl.

Skiltet sættes op ved siden af en ildslukker.

Skiltet er rødt så det fanger medarbejdere, gæster og kunders blik. På den vis er ildslukkeren nem at finde i tilfælde af brand!
Pris medlem kr. 22,00
Pris ikke medlem kr. 26,00
Ildslukkere, fane
Varenummer: 1712H
Mål 148 x 148 mm.

Fane.

Skiltet sættes op ved siden af en ildslukker.

Skiltet er rødt så det fanger medarbejdere, gæster og kunders blik. På den vis er ildslukkeren nem at finde i tilfælde af brand!
Pris medlem kr. 127,00
Pris ikke medlem kr. 158,50
Ildslukkere
Varenummer: 1712I
Mål: 200 x 200 mm.

Fane.

Skiltet sættes op ved siden af en håndildslukker.

Skiltet er rødt så det fanger medarbejdere, gæster og kunders blik. På den vis er håndildslukkeren nem at finde i tilfælde af brand!
Pris medlem kr. 148,00
Pris ikke medlem kr. 180,00
Ildslukkere, vinkel
Varenummer: 1712K
Mål: 200 x 200 mm.

Vinkel.

Skiltet sættes op ved siden af en ildslukker.

Skiltet er rødt så det fanger medarbejdere, gæster og kunders blik. På den vis er ildslukkeren nem at finde i tilfælde af brand!
Pris medlem kr. 125,00
Pris ikke medlem kr. 146,00
Håndsprøjte
Varenummer: 1743B
Mål: 150 x 210 mm.

Hård plast.
Pris medlem kr. 45,00
Pris ikke medlem kr. 51,00
Håndsprøjte
Varenummer: 1743D
Mål: 150 x 210 mm.

Selvklæbende vinyl.
Pris medlem kr. 31,00
Pris ikke medlem kr. 37,00
I dette lokale højst xx personer
Varenummer: 1701
Mål: 225 mm.

Selvklæbende.
Pris medlem kr. 43,00
Pris ikke medlem kr. 49,00
lldslukker
Varenummer: 1766A
Mål: A5.

Hård plast.
Pris medlem kr. 45,00
Pris ikke medlem kr. 51,00
Ildslukker
Varenummer: 1766B
Mål: A5.

Selvklæbende vinyl.
Pris medlem kr. 31,00
Pris ikke medlem kr. 37,00
Intern varsling
Varenummer: 1708A
Mål: 105 x 150 mm.

Hård plast.
Pris medlem kr. 35,50
Pris ikke medlem kr. 41,00
Intern varsling
Varenummer: 1708B
Mål: 105 x 150 mm.

Selvklæbende vinyl.
Pris medlem kr. 30,00
Pris ikke medlem kr. 35,50
Kulsyreslukker
Varenummer: 1769A
Mål: 74 x 148 mm.

Hård plast.
Pris medlem kr. 29,00
Pris ikke medlem kr. 33,00
Kulsyresneslukker
Varenummer: 1763A
Mål: 75 x 210 mm.

Hård plast.
Pris medlem kr. 45,00
Pris ikke medlem kr. 51,00
Kulsyresneslukker
Varenummer: 1763B
Mål: 75 x 210 mm.

Selvklæbende vinyl.
Pris medlem kr. 31,00
Pris ikke medlem kr. 37,00
Må ikke blokeres
Varenummer: 1782
Mål: 150 x 50 mm.

Selvklæbende vinyl.

Skilt til genstande/områder der ikke må blokeres ved brand.
Pris medlem kr. 22,00
Pris ikke medlem kr. 27,00
Nøgleboks, brandsymbol
Varenummer: 1783
Mål: 145 x 90 mm.

Aluminium, efterlysende.

Skilt til markering af nøgleboksen.

Nøgleboks - skilt til udendørsbrug.
Pris medlem kr. 44,00
Pris ikke medlem kr. 51,00
Pulverslukker
Varenummer: 1762A
Mål: 75 x 210 mm.

Hård plast.
Pris medlem kr. 45,00
Pris ikke medlem kr. 51,00
Pulverslukker
Varenummer: 1762B
Mål: 75 x 210 mm.

Selvklæbende vinyl.
Pris medlem kr. 31,00
Pris ikke medlem kr. 3,00
Pulverslukker
Varenummer: 1769B
Mål: 75 x 150 mm.

Hård plast.
Pris medlem kr. 29,00
Pris ikke medlem kr. 33,00
Retningspil
Varenummer: 1712E
Mål: 300 x 210 mm.

Selvklæbende vinyl.
Pris medlem kr. 22,00
Pris ikke medlem kr. 26,00
Retningspil
Varenummer: 1712F
Mål: 300 x 210 mm.

Hård plast.
Pris medlem kr. 58,00
Pris ikke medlem kr. 67,00
Retningspil
Varenummer: 1712L
Mål: 148 x 148 mm.

Selvklæbende vinyl.
Pris medlem kr. 28,00
Pris ikke medlem kr. 33,00
Røglem
Varenummer: 1727
Mål: 105 x 300 mm.

Hård plast.
Pris medlem kr. 45,00
Pris ikke medlem kr. 51,00
Slangevinde/Brandslange
Varenummer: 1713A
Mål: 300 x 210 mm.

Hård plast.

Monter skiltet i nærheden af en brandslange for at gøre medarbejdere, gæster og kunder opmærksomme på brandslangen i tilfælde af brand.

Skiltet er rødt med et billede af en brandslange.
Pris medlem kr. 28,00
Pris ikke medlem kr. 33,00
Slangevinde/Brandslange
Varenummer: 1713B
Mål: 210 x 150 mm.

Hård plast.

Monter skiltet i nærheden af en brandslange for at gøre medarbejdere, gæster og kunder opmærksomme på brandslangen i tilfælde af brand.

Skiltet er rødt med et billede af en brandslange.
Pris medlem kr. 22,00
Pris ikke medlem kr. 26,00
Slangevinde/Brandslange
Varenummer: 1713C
Mål: 300 x 210 mm.

Selvklæbende vinyl.

Monter skiltet i nærheden af en brandslange for at gøre medarbejdere, gæster og kunder opmærksomme på brandslangen i tilfælde af brand.

Skiltet er rødt med et billede af en brandslange.
Pris medlem kr. 22,00
Pris ikke medlem kr. 26,00
Slangevinde/Brandslange
Varenummer: 1713D
Mål: 210 x 150 mm.

Selvklæbende vinyl.

Monter skiltet i nærheden af en brandslange for at gøre medarbejdere, gæster og kunder opmærksomme på brandslangen i tilfælde af brand.

Skiltet er rødt med et billede af en brandslange.
Pris medlem kr. 31,00
Pris ikke medlem kr. 37,00
Slangevinde/Brandslange, vandret
Varenummer: 1713E
Mål: 210 x 300 mm.

Selvklæbende vinyl.

Monter skiltet i nærheden af en brandslange for at gøre medarbejdere, gæster og kunder opmærksomme på brandslangen i tilfælde af brand.

Skiltet er rødt med et billede af en brandslange.
Pris medlem kr. 22,00
Pris ikke medlem kr. 26,00
Slangevinde/Brandslange
Varenummer: 1713F
Mål 148 x 148 mm.

Fane.

Monter skiltet i nærheden af en brandslange for at gøre medarbejdere, gæster og kunder opmærksomme på brandslangen i tilfælde af brand.

Skiltet er rødt med et slangevinde/brandslangesymbol
Pris medlem kr. 105,50
Pris ikke medlem kr. 123,50
Slangevinde/Brandslange
Varenummer: 1713G
Mål: 200 x 200 mm.

Fane.

Monter skiltet i nærheden af en brandslange for at gøre medarbejdere, gæster og kunder opmærksomme på brandslangen i tilfælde af brand.

Skiltet er rødt med et slangevinde/brandslangesymbol.
Pris medlem kr. 125,00
Pris ikke medlem kr. 146,00
Slangevinde/Brandslange
Varenummer: 1713H
Mål: 148 x 148 mm.

Vinkelskilt.
Pris medlem kr. 127,00
Pris ikke medlem kr. 158,50
Slangevinde/Brandslange
Varenummer: 1713I
Mål: 200 x 200 mm.

Vinkelskilt.

Monter skiltet i nærheden af en brandslange for at gøre medarbejdere, gæster og kunder opmærksomme på brandslangen i tilfælde af brand.

Skiltet er rødt med et billede af en brandslange.
Pris medlem kr. 148,00
Pris ikke medlem kr. 180,00
Slangevinde/Brandslange
Varenummer: 1769D
Mål: 300 x 210 mm.

Hård plast.

Monter skiltet i nærheden af en brandslange for at gøre medarbejdere, gæster og kunder opmærksomme på brandslangen i tilfælde af brand.

Skiltet er rødt med et billede af en brandslange samt tekst.
Pris medlem kr. 29,00
Pris ikke medlem kr. 33,00
Sprinklercentral
Varenummer: 1728
Mål: 105 x 300 mm.

Hård plast.
Pris medlem kr. 45,00
Pris ikke medlem kr. 51,00
Stigrør
Varenummer: 1765
Mål: 105 x 300

Aluminium, efterlysende.
Pris medlem kr. 78,00
Pris ikke medlem kr. 102,00
Trapperumssprinkling, 105 x 150, selvklæbende vinyl 1771
Varenummer: 1771
Trapperumssprinkling, 105 x 150, selvklæbende vinyl 1771
Pris medlem kr. 31,00
Pris ikke medlem kr. 37,00
Skilt til vandslukker
Varenummer: 1769C
Mål: 74 x 148 mm.

Hård plast.
Pris medlem kr. 29,00
Pris ikke medlem kr. 33,00
Ved brand/evakuering - Brug trappen
Varenummer: 1707A
Mål: 150 x 150 mm.

Selvklæbende vinyl.

En hjælp til medarbejdere, gæster og kunder i tilfælde af brand. Skiltet minder om at trappen (ikke elevatoren) skal benyttes i tilfælde af brand.
Pris medlem kr. 25,00
Pris ikke medlem kr. 27,50
Ved brand ALARMER
Varenummer: 1717A
Mål: 300 x 210 mm.

Hård plast.

En hjælp til medarbejdere, gæster og kunder i tilfælde af brand. Skiltet giver en kort oversigt over hvad man skal gøre i tilfælde af brand.

Hvilke nummer skal man ringe til, hvilke midler skal man gøre brug af og hvordan begrænser man ilden.
Pris medlem kr. 58,00
Pris ikke medlem kr. 67,00
Ved brand ALARMER
Varenummer: 1717B
Mål: 300 x 210 mm.

Selvklæbende vinyl.

En hjælp til medarbejdere, gæster og kunder i tilfælde af brand. Skiltet giver en kort oversigt over hvad man skal gøre i tilfælde af brand.

Hvilke nummer skal man ringe til, hvilke midler skal man gøre brug af og hvordan begrænser man ilden.
Pris medlem kr. 45,00
Pris ikke medlem kr. 52,50
Ved brand/evakuering - Brug trappen, ENGELSK
Varenummer: 1707Engelsk
Mål: 150 x 150 mm.

Selvklæbende vinyl.

En hjælp til medarbejdere, gæster og kunder i tilfælde af brand. Skiltet minder om at trappen (ikke elevatoren) skal benyttes i tilfælde af brand. På engelsk.
Pris medlem kr. 25,00
Pris ikke medlem kr. 27,50
Ventil til aflukning af sprinkler
Varenummer: 1772
Mål: 105 x 300 mm.

Hård plast.
Pris medlem kr. 64,50
Pris ikke medlem kr. 72,00


Forbudsskilte Antal Pris ekskl. moms Køb
Brug af åben ild forbudt
Varenummer: 1703A
Mål: 225 mm.

Selvklæbende vinyl.
Pris medlem kr. 46,00
Pris ikke medlem kr. 52,50
Brug af åben ild forbudt
Varenummer: 1703B
Mål: 113 mm.

Selvklæbende vinyl.
Pris medlem kr. 26,00
Pris ikke medlem kr. 30,00
Brug af åben ild og tobaksrygning forbudt (zone 0, 1, 20 og 21)
Varenummer: 1748A
Mål: 100 x 225 mm.

Hård plast.
Pris medlem kr. 45,00
Pris ikke medlem kr. 51,00
Brug af åben ild og tobaksrygning forbudt (zone 0, 1, 20 og 21)
Varenummer: 1748B
Mål: 100 x 225 mm.

Selvklæbende vinyl.
Pris medlem kr. 31,00
Pris ikke medlem kr. 37,00
Der anvendes ILT
Varenummer: 1719
Mål: 145 x 210 mm.

Hård plast.
Pris medlem kr. 22,00
Pris ikke medlem kr. 26,00
Tobaksrygning forbudt
Varenummer: 1702A
Mål: 225 mm.

Selvklæbende vinyl.
Pris medlem kr. 46,00
Pris ikke medlem kr. 52,50
Tobaksrygning forbudt
Varenummer: 1702B
Mål: 113 mm.

Selvklæbende vinyl.
Pris medlem kr. 26,00
Pris ikke medlem kr. 30,00
Tobaksrygning forbudt
Varenummer: 1702C
Mål: 240 x 240 mm.

Hård plast.
Pris medlem kr. 55,00
Pris ikke medlem kr. 64,00


Flugtvej og henvisningsskilte Antal Pris ekskl. moms Køb
Dørmarkering
Varenummer: 1709E
Mål: 300 x 150 mm.

Hård plast.
Pris medlem kr. 58,00
Pris ikke medlem kr. 67,00
Dørmarkering
Varenummer: 1709F
Mål: 210 x 105 mm.

Hård plast.
Pris medlem kr. 45,00
Pris ikke medlem kr. 52,50
Dørmarkering
Varenummer: 1709G
Mål: 300 x 150 mm.

Selvklæbende vinyl.
Pris medlem kr. 32,00
Pris ikke medlem kr. 38,00
Dørmarkering
Varenummer: 1709I
Mål: 150 x 300 mm.

Hård plast.
Pris medlem kr. 58,00
Pris ikke medlem kr. 67,00
Dørmarkering
Varenummer: 1709J
Mål: 105 x 210 mm.

Hård plast.
Pris medlem kr. 45,00
Pris ikke medlem kr. 52,50
Dørmarkering
Varenummer: 1709K
Mål: 150 x 300 mm.

Selvklæbende vinyl.
Pris medlem kr. 45,00
Pris ikke medlem kr. 52,50
Dørmarkering
Varenummer: 1709L
Mål: 105 x 210 mm.

Selvklæbende vinyl.
Pris medlem kr. 32,00
Pris ikke medlem kr. 38,00
Dørmarkering
Varenummer: 1709O
Mål: 148 x 297 mm.

Aluminium, efterlysende.
Pris medlem kr. 92,00
Pris ikke medlem kr. 101,00
Dørmarkering
Varenummer: 1709P
Mål: 200 x 400 mm.

Aluminium, efterlysende.
Pris medlem kr. 112,00
Pris ikke medlem kr. 131,00
Flugtvej, højre
Varenummer: 1709AH
Mål: 150 x 300 mm.

Hård plast.
Pris medlem kr. 59,00
Pris ikke medlem kr. 68,00
Flugtvej, højre
Varenummer: 1709BH
Mål: 105 x 210 mm.

Hård plast.
Pris medlem kr. 45,00
Pris ikke medlem kr. 52,50
Flugtvej, højre
Varenummer: 1709CH
Mål: 150 x 300 mm.

Selvklæbende vinyl.
Pris medlem kr. 45,00
Pris ikke medlem kr. 52,50
Flugtvej, højre
Varenummer: 1709DH
Mål: 105 x 210 mm.

Selvklæbende vinyl.
Pris medlem kr. 32,00
Pris ikke medlem kr. 38,00
Flugtvej, højre
Varenummer: 1709MH
Mål: 148 x 297 mm.

Aluminium, efterlysende.
Pris medlem kr. 92,00
Pris ikke medlem kr. 101,00
Flugtvej, højre
Varenummer: 1709NH
Mål: 400 x 200 mm.

Aluminium, efterlysende.
Pris medlem kr. 112,00
Pris ikke medlem kr. 131,00
Flugtvej, venstre
Varenummer: 1709AV
Mål: 150 x 300 mm.

Hård plast.
Pris medlem kr. 59,00
Pris ikke medlem kr. 68,00
Flugtvej, venstre
Varenummer: 1709BV
Mål: 105 x 210 mm.

Hård plast.
Pris medlem kr. 45,00
Pris ikke medlem kr. 52,50
Flugtvej, venstre
Varenummer: 1709CV
Mål: 150 x 300 mm.

Selvklæbende vinyl.
Pris medlem kr. 45,00
Pris ikke medlem kr. 52,50
Flugtvej, venstre
Varenummer: 1709DV
Mål: 105 x 210 mm.

Selvklæbende vinyl.
Pris medlem kr. 32,00
Pris ikke medlem kr. 38,00
Flugtvej, venstre
Varenummer: 1709MV
Mål: 148 x 297 mm.

Aluminium, efterlysende.
Pris medlem kr. 92,00
Pris ikke medlem kr. 101,00
Flugtvej, venstre
Varenummer: 1709NV
Mål: 200 x 400 mm.

Aluminium, efterlysende.
Pris medlem kr. 112,00
Pris ikke medlem kr. 131,00
Førstehjælp
Varenummer: 1726
Mål: 150 x 210 mm.

Selvklæbende vinyl.

Skiltet sættes op ved siden af en forbindingskasse. Skiltets farve er grønt og tiltrækker opmærksomhed. På den vis er forbindingskassen let at finde for medarbejdere, gæster og kunder, når der er behov.
Pris medlem kr. 32,00
Pris ikke medlem kr. 38,00
Hjertestarter
Varenummer: 1774B
Mål: A5

Hård plast.

Ved hjertestop er tid vigtig. Derfor skal det skal være let for medarbejdere, gæster og kunder af finde den nærmeste hjertestarter.

Et skilt gør alle opmærksom på hvor hjertestarteren findes.
Pris medlem kr. 57,00
Pris ikke medlem kr. 66,00
Hjertestarter, pil til højre
Varenummer: 1774BH
Mål: 105 x 300 mm.

Hård plast

Ved hjertestop er tid vigtig. Derfor skal det skal være let for medarbejdere, gæster og kunder af finde den nærmeste hjertestarter.

Et skilt gør alle opmærksom på hvor hjertestarteren findes.
Pris medlem kr. 44,00
Pris ikke medlem kr. 51,00
Hjertestarter med pil til højre
Varenummer: 1774CH
Mål: 105 x 300 mm.

Selvklæbende vinyl.

Ved hjertestop er tid vigtig. Derfor skal det skal være let for medarbejdere, gæster og kunder af finde den nærmeste hjertestarter.

Et skilt gør alle opmærksom på hvor hjertestarteren findes.
Pris medlem kr. 31,00
Pris ikke medlem kr. 37,00
Hjertestarter pil til venstre
Varenummer: 1774BV
Mål: 105 x 300 mm.

Hård plast.

Ved hjertestop er tid vigtig. Derfor skal det skal være let for medarbejdere, gæster og kunder af finde den nærmeste hjertestarter.

Et skilt gør alle opmærksom på hvor hjertestarteren findes.
Pris medlem kr. 44,00
Pris ikke medlem kr. 51,00
Hjertestarter med pil til venstre
Varenummer: 1774CV
Mål: 105 x 300 mm.

Selvklæbende vinyl.

Ved hjertestop er tid vigtig. Derfor skal det skal være let for medarbejdere, gæster og kunder af finde den nærmeste hjertestarter.

Et skilt gør alle opmærksom på hvor hjertestarteren findes.
Pris medlem kr. 31,00
Pris ikke medlem kr. 37,00
Hjertestarter
Varenummer: 1774C
Mål: A4

Selvklæbende vinyl.

Ved hjertestop er tid vigtig. Derfor skal det skal være let for medarbejdere, gæster og kunder af finde den nærmeste hjertestarter.

Et skilt gør alle opmærksom på hvor hjertestarteren findes.
Pris medlem kr. 44,00
Pris ikke medlem kr. 51,00
Nødudgang må kun benyttes i nødstilfælde / Only use as an emergency exit
Varenummer: 1709R
Mål: 300 x 100 mm

Selvklæbende vinyl.
Pris medlem kr. 29,00
Pris ikke medlem kr. 38,00
Samlingssted
Varenummer: 1777
Mål: A4

Hård plast.
Pris medlem kr. 57,00
Pris ikke medlem kr. 66,00


Informationsskilte Antal Pris ekskl. moms Køb
DBI Information 15, Olie under tryk
Varenummer: 1215
1. udgave 1979
4 sider

Indledende beskrivelse:

Faremomenter og sikkerhedsforanstaltninger

En stadig hyppigere årsag til brande og eksplosioner på industrivirksomheden er olie fra utætte eller sprængte rør, pumper eller beholdere. Brandene har som regel en eksplosionsagtig karakter. Den antændte olie stammer ofte fra anlæg, der bl.a. på grund af den anvendte olies høje flammepunkt ikke anses for særligt farlige. Eksempler herpå er svære fyringsolier, olier i smøresystemer og hydrauliske anlæg og olier i køle- og hærdeanlæg.

Hvis en pakning skubbes ud, en flange, en forskruning eller anden samling går i stykker, et rør eller en slange sprænges, kan den udsprøjtede olie blive antændt ved at ramme varme overflader. Man har eksempler på, at olie fra lækager og brud på ledninger med arbejdstryk på omkring 100 kp/cm2 er sprøjtet 12-15 m hen. En sådan udsprøjtende olie vil ofte delvis forstøves, hvad der gør den langt mere brændbar, end hvis det var en sammenhængende stråle.

Pris medlem kr. 19,00
Pris ikke medlem kr. 22,00
DBI Information 29, Brandsikring af stråtage
Varenummer:
Kan downloades gratis her.
3. udgave 1998
29 sider

Du kan downloade Brandteknisk Information 29 om brandsikring af stråtage gratis her.

OBS:
Kort efter udgivelsen blev et tillæg med 2 korrektioner udarbejdet.
Tillægget til informationen kan downloades gratis her.

Om emnet findes også en rapport fra 2013, der er udarbejdet af Bodil E. Pallesen, Seniorkonsulent ved AgroTech samt Anders B. Vestergaard, tidligere Brandteknisk Rådgiver ved DBI.
Rapporten kan downloades gratis her.


Uddrag af Brandteknisk Information 29:

Indledning

Stråtage anses normalt for den mest brandfarlige tagdækning, vi har.

I forhold til, at langt de fleste husbrande opstår indvendigt i huset, består en øget brandrisiko ved stråtage derfor mest i udvendige antændelser fra flyverild, lynnedslag, nytårsraketter og pyromaner.

Dette stiller imidlertid dobbelte krav til brandsikringen, idet den skal virke mod brand såvel udefra som indvendig fra.

Ved ældre bygninger er der herudover en række andre krav, der kan komplicere sagen: Bevaring af dimensioner og detaljer på tag, skorstene, gavle og tagfod, om tagetagen er udnyttet, om det er et nyt eller et eksisterende stråtag, der skal brandsikres etc.

Mange brande gennem tiderne har vist, at
  • stråtage er let antændelige,
  • stråtage giver anledning til hurtig spredning af brand til hele tagarealet,
  • brand i stråtage giver kraftigere påvirkninger (flammepåvirkning, varmestråling og flyveild) på omgivelserne end brand i andre tagdækninger,
  • brand i stråtage er vanskelige at slukke.


Som følge heraf er der i mange lande gennemført forbud mod anvendelse af stråtage i egentlige bymæssige bebyggelser. I Danmark er der lovgivningsmæssigt også lagt begrænsninger på anvendelse af stråtage, jf. afsnit 3.

Denne information er udarbejdet i samarbejde med Skafor, Skov- og Naturstyrelsen samt Raadvad, Nordisk Center til bevarelse af håndværk.

Brandforløb i stråtage
Ved brand i et usikret stråtag er det konstateret, at hele taget kan være antændt i løbet af ca. 10 minutter med kraftig påvirkning af omgivelserne til følge. Denne hurtige brandudvikling skyldes hovedsageligt, at en brand i et stråtag får rigelig lufttilførsel også fra det underliggende rum.

Hvis denne lufttilførsel til branden kan bremses eller standses, vil brandudviklingen blive væsentligt langsommere.

Ved forsøg med underbeklædning af stråtage, som har reduceret lufttilførslen fra husets indre, er det konstateret, at spredning af brand til hele taget forsinkes.

Ved forsøgene med underbeklædninger har der stadig været en hurtig antændelse, men tilstedeværelsen af underbeklædningen har reduceret brandudviklingen væsentligt, hvilket har reduceret påvirkningen af omgivelserne.

Formål
Formålet med denne brandtekniske information er på en enkel måde at vise, hvordan brandsikring af stråtage kan udføres.

Brandsikring af stråtage i overensstemmelse med de her anførte metoder medfører alene en væsentlig reduktion af det voldsomme brandforløb, som er typisk for usikrede stråtage, og den hermed følgende risiko for brandpåvirkning på omgivelserne. Sikringen medfører ikke nogen reduktion i stråtagets umiddelbare antændelighed, men kun en dæmpning af brandforløbet.

Brandsikring af stråtage i henhold til denne brandtekniske information giver ikke generelt grundlag for reduktion af de i lovgivningen indeholdte krav.
 
Kontrolmærkater/Tilsynsetiketter
Varenummer: 1720A
Ny opdateret tilsyn-/ eftersynsetikette i folie. Ved køb af 1000 stk., kan DBI sætte jeres eget logo på.


Henvendelse til forlaget.

Etiketten er til alt slags ildslukningsmateriel.
Pris medlem kr. 11,00
Pris ikke medlem kr. 12,50
DBI Musemåtte med gamle/nye brandklasser
Varenummer: 1322
Mørkeblå musemåtte med forklaring på sammenhængen mellem gamle brandklasser og nye europæiske brandklasser.
Pris medlem kr. 18,00
Pris ikke medlem kr. 24,00
Ordensforskrifter for etagebyggeri
Varenummer: 1714A
Mål: A4

Hård plast
Pris medlem kr. 58,00
Pris ikke medlem kr. 67,00
Ordensforskrifter for etagebyggeri
Varenummer: 1714B
Mål: A4

Selvklæbende vinyl.
Pris medlem kr. 45,00
Pris ikke medlem kr. 51,00
Ordensforskrifter til forebyggelse af brand
Varenummer: 1715A
Mål: A4

Hård plast.
Pris medlem kr. 58,00
Pris ikke medlem kr. 67,00
Ordenforskrifter til forebyggelse af brand
Varenummer: 1715B
Mål: A4

Selvklæbende vinyl.
Pris medlem kr. 45,00
Pris ikke medlem kr. 51,00


Påbudsskilte Antal Pris ekskl. moms Køb
Hjelm påbudt
Varenummer: 1737
Mål: 300 x 210 mm.

Hård plast.
Pris medlem kr. 57,00
Pris ikke medlem kr. 66,00
Høreværn påbudt
Varenummer: 1736
Mål: 300 x 210 mm.

Hård plast.
Pris medlem kr. 57,00
Pris ikke medlem kr. 66,00


Sikringsskilt Antal Pris ekskl. moms Køb
Området er videoovervåget
Varenummer: 1780
Mål: A3

Hård plast, dobbeltsidet.
Pris medlem kr. 43,50
Pris ikke medlem kr. 47,00
Tågegenerator
Varenummer: 1781B
Mål: 70 x 100 mm.

Selvklæbende vinyl, dobbeltsidet (til vindue)
Pris medlem kr. 30,00
Pris ikke medlem kr. 34,00

Find det du søger

DBI
Jernholmen 12
2650 Hvidovre
Tlf. 36 34 90 00
Fax 36 34 90 01
E-mail: dbi|dbi-net.dk

Ydelser
Rådgivning
Inspektion
Certificering
Brandtest
Undersøgelse
Efterforskning
DBI-medlemskab
Forskning og Udvikling

Områder
Projektering
Bygningsdrift
Byggeindustri
Forsikring
Risikokoordinator
Beredskabet
Producent
Installatør

Kurser
Bøger og skilte
Info
Om DBI
Kontakt
Handelsbetingelser
Presse
Mit DBI
Installatørservice
DBI Norge
Business Resilience

Vilkår
Sitemap

ajour cms