Standarder og standardiseringsarbejde


Møde

DBI's standardiseringsarbejde
DBI er involveret i både det danske, europæiske og internationale standardiseringsarbejde. I disse fora er vi med til at præge de standarder der kommer til at gælde inden for områder der relaterer sig til brandsikring og slukning af brand.

Danske Standarder
Repræsentanter fra DBI sidder i flere danske standardiserings udvalg under Dansk Standard (DS). Både inden for reaktioner på brand, brandmodstandsevne og rumslukning er vi med til at præge arbejdet.

Fælleseuropæiske Standarder
DBI er repræsenteret i en række udvalgt under Comité Européen De Normalisation (CEN) hvor der arbejdes for standarder der skal indføres i den Europæiske Union. Mange er allerede gældende, og der er flere på vej. Information om de enkelte standarder og deres forventede implementeringsdato kan findes på denne side.

Internationale Standarder
DBI er også involveret i internationalt standardiseringsarbejde, blandt andet gennem International Maritime Organization (IMO). Her fastlægges regler for de brandkrav der gælder for skibe, og disses indretning.

DBI's testafdeling
DBI's testafdeling råder over et moderne laboratorium og en faglig kompetence, der sætter os i stand til at udføre brandteknisk test og klassifikation af materialer. Laboratoriet råder over udstyr til test af materialer efter gængse nationale, europæiske og internationale standarder. Se listen over standarder der testets efter.

Listen er dog ikke udtømmende, hvorfor DBI i mange tilfælde også vil kunne være behjælpelige med materialetest efter standarder som ikke er anført på listen.

Lina Ivar Andersen
Produktansvarlig - Reaktion på brand Akademiingeniør, kemi

Telefon : 51 57 23 39
Mail : lia|dbi-net.dk

Find det du søger

DBI
Jernholmen 12
2650 Hvidovre
Tlf. 36 34 90 00
Fax 36 34 90 01
E-mail: dbi|dbi-net.dk

Ydelser
Rådgivning
Inspektion
Certificering
Brandtest
Undersøgelse
Efterforskning
DBI-medlemskab
Forskning og Udvikling

Områder
Projektering
Bygningsdrift
Byggeindustri
Forsikring
Risikokoordinator
Beredskabet
Producent
Installatør

Kurser
Bøger og skilte
Info
Om DBI
Kontakt
Handelsbetingelser
Presse
Mit DBI
Installatørservice
DBI Norge
Business Resilience

Vilkår
Sitemap

ajour cms