DBI kan hjælpe med retslige tvister


Danske domstole og voldgiftsinstanser udpeger ofte medarbejdere fra DBI som teknisk sagkyndige i forbindelse med retslige tvister mv.


Afdelingen kan kontaktes via sikker mail: brandundersoegelse@dbi-net.dk


Syn og Skønssager handler næsten altid om forsikring og erstatning. Derfor er det centralt, at den udpegede syns- og skønsmand i disse sager har stor ekspertise på sit fagområde og samtidig kan fungere som uvildig part.

DBI modtager oftere og oftere henvendelse om, at en DBI-medarbejder er blevet 'udmeldt' af en domstol som syns- og skønsmand i en retssag.

Ofte handler sagerne i brandtekniske sager om varmt arbejde. Her kan DBI for eksempel svare på, om forebyggende tiltag har været tilstrækkelige, eller om en gnist fra for eksempel en vinkelsliber kan have antændt forskellige materialer.

DBI udfører ca. 700 brandundersøgelser for bl.a. politi, forsikringsselskaber, virksomheder og offentlige institutioner hvert år.

På sikringsområdet vil skønstemaet ofte udspringe af uenighed mellem et forsikringsselskab og en virksomhed om, hvorvidt virksomhedens sikring lever op til de sikringsniveauer, der er beskrevet i policen.

Spørgsmålet kan også være, om det er muligt at omgå et givent sikringsanlæg med enkle midler.

Selvom DBI's ekspertise og uvildighed primært bliver brugt af landets domstole og myndigheder, står vi også klar til at servicere virksomheder og private personer med vores faglige ekspertise.

Har du en konkret sag, som du ønsker vores hjælp til, er du altid velkommen til at tage kontakt til vores erfarne medarbejdere.

Kim Hansen
Afdelingsleder - Undersøgelse

Telefon : 26 82 37 73
Mail : kih|dbi-net.dk

Find det du søger

DBI
Jernholmen 12
2650 Hvidovre
Tlf. 36 34 90 00
Fax 36 34 90 01
E-mail: dbi|dbi-net.dk

Ydelser
Rådgivning
Inspektion
Certificering
Brandtest
Undersøgelse
Efterforskning
DBI-medlemskab
Forskning og Udvikling

Områder
Projektering
Bygningsdrift
Byggeindustri
Forsikring
Risikokoordinator
Beredskabet
Producent
Installatør

Kurser
Bøger og skilte
Info
Om DBI
Kontakt
Handelsbetingelser
Presse
Mit DBI
Installatørservice
DBI Norge
Business Resilience

Vilkår
Sitemap

ajour cms