Rettelser/tillæg til publikationer


Forlag

Klik på de enkelte emner for mere information.

Brandteknisk Vejledning 22

Rettelse til Brandteknisk Vejledning 22 - side 6 (2006-07-04)
Rettelse til Brandteknisk Vejledning 22 - side 29 (2006-07-04)


Forskrift 253 automatiske rumslukningsanlæg

Rettelser til Forskrift 253 (2010-03-16)


Rettelsesblade til DBI håndbøger

DBI har nu færdiggjort rettelsesblad til henholdsvis Håndbog for Brandsikring af Byggeri samt Håndbog om Brandsikring af Småhuse.

Rettelsesbladene er udfærdiget som en lille folder, lidt mindre end bog-formatet, og kan dermed lægges pænt ind i håndbogen.

Vi forventer rettelsesbladene leveret fra trykkeriet i uge 37. De vil herefter automatisk blive sendt ud til alle DBI-medlemmer samt samtlige kunder, der har købt håndbøgerne.

Har du brug for flere rettelsesblade, kan du frit downloade dem herunder.

Baggrund for rettelsesbladene
Rettelsesbladene til begge håndbøger er bl.a. udarbejdet på baggrund af opdatering/ændringer i Eksempelsamling om Brandsikring af Byggeri 2012, som udkom i ny, revideret udgave i maj måned. De to rettelsesblade er hver især udarbejdet som et "tillæg" til den respektive håndbog. Rettelser/tilføjelser vil fremgå med sidenumre og henvisninger til de enkelte kapitler/afsnit, hvori der indgår ændringer.

For Håndbog om Brandsikring af Byggeri er visse rettelser/tilføjelser fælles for flere anvendelseskategorier. Dette vil fremgå med henvisning i teksten.

Valg af format for rettelsesblad
Vi har valgt ikke at benytte klistermærker eller lignende til erstatning af eksisterende tekst. Dette skyldes det forholdsvise store antal ændringer i specielt Håndbog om Brandsikring af Byggeri. I stedet for har vi samlet alle rettelser/ændringer i et samlet tillæg i kronologisk rækkefølge. Vi håber, I vil tage godt imod dette.

På nuværende tidspunkt påtænker vi ikke at lave et genoptryk af håndbøgerne med indarbejdede rettelsesblade. Det vil dog snarest være muligt at købe begge håndbøger som E-bøger med indarbejdede rettelsesblade. Nærmere information herom senere.

DBI beklager fejlen og det besvær, det måtte have afstedkommet. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte forlagskoordinator Annett von Holstein.

Hent rettelsesblad til Håndbog for Brandsikring af Byggeriem> (2012-09-10)

Hent rettelsesblad til Håndbog for Brandsikring af Småhuse
(2012-09-10)


DBI orientering vedr. brandteknisk vejledning 30 "Brandtekniske eksempler", 2. udgave, 2000

Gyldighed af brandteknisk vejledning 30 (BtV 30) i relation til beton- og stålkonstruktioner. (2013-03-27)

Eksemplerne i BtV 30 omkring beton- og stålkonstruktioner bør generelt betragtes som udfaset, som følge af, at Danmark er gået over til Eurocodes. Eksemplerne i vejledningen omkring beton- og stålkonstruktioner er således ikke baseret på Eurocodes. Overganen til Eurocodes er præciseret i afsnit 3.3 i Eksempelsamling om brandsikring af byggeri, 2012, udgivet af Energistyrelsen.

Læs mere om vejledningen her


Rettelser til Håndbog om Brandsikring af byggeri

(2012-09-01)

Vi har i tabel 6.3 side 216 desværre fejlagtigt angivet en sprinklet brandsektion i anvendelseskategori 6 til højst at kunne udgøre 10.000 m2. Det er ikke korrekt, da en sprinklet brandsektion i denne anvendelseskategori højst bør være 2.000 m2.

Fejlen vil fremgå af et rettelsesblad, som vil blive udsendt om kort tid. På dette rettelsesblad vil vi samtidig medtage ændringer, som skyldes indholdet i den netop udsendte Eksempelsamling om brandsikring af byggeri.

Rettelsesbladet vil efter færdiggørelse blive fremsendt til alle, som har købt Håndbog om Brandsikring af Byggeri.

Læs mere om håndbogen her


For rettelser til Retningslinjer venligst klik her.
Anne M. Pedersen
Kursus- og forlagskoordinator

Telefon : 20 46 23 03
Mail : ape|dbi-net.dk

Find det du søger

DBI
Jernholmen 12
2650 Hvidovre
Tlf. 36 34 90 00
Fax 36 34 90 01
E-mail: dbi|dbi-net.dk

Ydelser
Rådgivning
Inspektion
Certificering
Brandtest
Undersøgelse
Efterforskning
DBI-medlemskab
Forskning og Udvikling

Områder
Projektering
Bygningsdrift
Byggeindustri
Forsikring
Risikokoordinator
Beredskabet
Producent
Installatør

Kurser
Bøger og skilte
Info
Om DBI
Kontakt
Handelsbetingelser
Presse
Mit DBI
Installatørservice
DBI Norge
Business Resilience

Vilkår
Sitemap

ajour cms