Produktudvikling og innovation


Målebånd

Skal I udvikle og forberede jeres produkter til nye markeder, kan DBI hjælpe med at målrette udviklingen.

Med vores omfattende viden om standarder og lovgivning finder vi frem til, hvilke test der skal udføres for, at I kan opnå godkendelse på forskellige markeder.

Det er ikke vanetænkning, der præger DBI. Det er en kombination af den nyeste viden kombineret med over 90 års erfaring. En viden og erfaring, der går i arv til nye medarbejdere.

En brandtest kan udføres med tilskud. Fx er en brandtest af højstyrkebeton for et arkitektfirma udført med tilskud fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Læs mere om projektet og tilskudsordningen her på hjemmesiden.

Vi kan hjælpe virksomheder og deres rådgivere med at få ført deres ideer ud i livet. Gennem udviklingstest og viden om brandkrav har vi bl.a. hjulpet:

Udvikling af revolutionerende elementer til lavenergibyggeri i samarbejde med DBI
Et arkitektfirma og 2 producenter har fået støtte til brandprøvninger hos DBI. De arbejdede på at udvikle plads- og materialebesparende byggeelementer i højstyrkebeton.

En af de helt store udfordringer i projektet var betonens brandmæssige egenskaber. Udviklingsprøvningerne fandt sted i DBI’s modelovn. Her er mange forskellige betonopskrifter og elementkonstruktioner blev testet for at finde frem til de løsninger, der bedst kunne tøjle de skadelige kræfter ved brand.

Først da der var rimelig sikkerhed for succes, blev der – i øvrigt med godt resultatet – gennemført en klassifikationsprøvning i fuld skala som baggrund for certificering af elementerne.

Projektet resulterede i en beton med en tykkelse på blot 30 cm, der er lige så stærk og isolerer lige så godt som den traditionelle beton på 50-60 cm.

Projektleder Karsten Bro, Arkitema udtaler:
Det gode samarbejde med DBI har været af afgørende betydning for, at vi har kunnet udvikle en ny type brandsikker højstyrkebeton. De har fungeret som god faglig sparring i et langt og kompliceret forløb med mange store udfordringer. Vi ser frem at fortsætte samarbejdet fremover, hvor vi skal udvikle systemet med brandcertificeringer, der muliggør eksport til en lang række lande.

Ny testmetode
I det nye usædvanlige undervisnings-, forsknings – og kulturcenter Alsion i Sønderborg satsede bygherren Danfoss Semco på at bruge vandtåge som brandsikringssystem i stedet for sprinkleranlæg. Det kunne umiddelbart ikke lade sig gøre, fordi der simpelthen ikke var europæiske standarder for godkendelser af vandtågeanlæg i så store rum. Men det lykkedes DBI at udvikle en test, der dokumenterede, at vandtåge også i store rum er lige så effektive som sprinkleranlæg.

Dokumenterer sikkerhed i komplekst byggeri
På et nyt kulturhus i Holmbladsgade i København ønskede arkitekterne en facade i plast, hvilket ikke umiddelbart kunne godkendes af brandmyndighederne. DBI udførte de nødvendige brandforsøg med den facadebeklædning, arkitekterne havde valgt. Brandsikringen af bygningen i øvrigt blev ligeledes tilrettelagt, så brandsikkerheden kunne dokumenteres efter de funktionsbaserede brandkrav. Derfor kunne det lade sig gøre at opføre bygninger med facadebeklædning af plast i Danmark.

Dan Bluhme
Seniorkonsulent Civilingeniør

Telefon : 21 77 02 48
Mail : db|dbi-net.dk

 

Bøger
DBI Information 29, Brandsikring af stråtage

Bøger
DBI Vejledning 38, Brandbekæmpelsesudstyr

kr. 278,00

Find det du søger

DBI
Jernholmen 12
2650 Hvidovre
Tlf. 36 34 90 00
Fax 36 34 90 01
E-mail: dbi|dbi-net.dk

Ydelser
Rådgivning
Inspektion
Certificering
Brandtest
Undersøgelse
Efterforskning
DBI-medlemskab
Forskning og Udvikling

Områder
Projektering
Bygningsdrift
Byggeindustri
Forsikring
Risikokoordinator
Beredskabet
Producent
Installatør

Kurser
Bøger og skilte
Info
Om DBI
Kontakt
Handelsbetingelser
Presse
Mit DBI
Installatørservice
DBI Norge
Business Resilience

Vilkår
Sitemap

ajour cms