Undersøgelse af køretøjer


Bilbrand


Afdelingen kan kontaktes via sikker mail: brandundersoegelse@dbi-net.dk


Når forholdsvis nye eller værdifulde biler brænder, bliver DBI’s brandundersøgere ofte bedt om at finde ud af hvorfor.

Lysbue i motorrummet på bil
I et tilfælde var opgaven at finde brandårsagen i en forholdsvis dyr bil, der netop var blevet gennemgribende repareret. Branden var tilsyneladende opstået i den ene side af motorrummet, hvor diverse hydraulikvæsker til bremser og servostyring havde sørget for voldsom røg og tilsodning. Blot var der ikke her elektriske komponenter eller andet, der med bare en vis sandsynlighed kunne starte en brand.

Undersøgelsen viste da også, at branden faktisk havde arnested i den modsatte side af motorrummet, hvor isoleringen på et elektrisk kabel var gnavet igennem med en kraftig lysbue til følge. Noget kunne tyde på, at man ved reparationen af bilen havde glemt at fastgøre kablet efter forskriften, så det ikke kunne bevæge sig.

En udlæsning af bilens elektroniske hukommelse understøttede teorien om det gennemgnavede kabel. Umiddelbart før branden, var batterispændingen faldet drastisk, som det netop vil ske, hvis et spændingsførende kabel kortslutter til stel med en kraftig lysbue til følge.

Spor af benzin i kabinen på udbrændt bil
Hvert år opstår der alene i Danmark større eller mindre brande i flere tusinde biler.

I de fleste tilfælde skyldes det defekter i ældre biler, der er dårligt vedligeholdte. Men der kan også være andre årsager.

Således tilkaldte teknikere fra Bilfabrikanten DBI’s brandundersøgere, da de fandt en sodavandsflaske med tydelig lugt af benzin i en udbrændt bil.

Undersøgelsen viste, at skaderne var koncentreret i kabinen. Motorrummet var uberørt af ilden, og selv om der havde været røg i bagagerummet, havde der ikke været brand.

Under bilens måtter var der en tydelig lugt af uforbrændt benzin, og der blev i kabinen fundet flere flasker, der havde indeholdt benzin. Det var forholdsvis nemt at finde disse spor, fordi ilden ikke havde nået at forvolde så store skader i kabinen.

På den baggrund blev brandundersøgernes konklusion, at branden sandsynligvis var påsat og næppe et uheld – selvom benzinlugt naturligvis kan forekomme i biler.

Kim Hansen
Afdelingsleder - Undersøgelse

Telefon : 26 82 37 73
Mail : kih|dbi-net.dk

Find det du søger

DBI
Jernholmen 12
2650 Hvidovre
Tlf. 36 34 90 00
Fax 36 34 90 01
E-mail: dbi|dbi-net.dk

Ydelser
Rådgivning
Inspektion
Certificering
Brandtest
Undersøgelse
Efterforskning
DBI-medlemskab
Forskning og Udvikling

Områder
Projektering
Bygningsdrift
Byggeindustri
Forsikring
Risikokoordinator
Beredskabet
Producent
Installatør

Kurser
Bøger og skilte
Info
Om DBI
Kontakt
Handelsbetingelser
Presse
Mit DBI
Installatørservice
DBI Norge
Business Resilience

Vilkår
Sitemap

ajour cms