Brandtest af materialer og konstruktioner


Brandtest

DBI kan hjælpe med et bredt udvalg af værdiskabende brandtest, der bl.a. kan bruges til klassifikation og certificering.

Brandtest
Brandtest af konstruktioner og materialer til bl.a. bygninger, boreplatforme og skibe er et vigtigt led i at opfylde de sikkerhedskrav, som samfundet stiller til en lang række produkter. Bygninger skal kunne modstå brand i en periode, så mennesker kan reddes ud. På skibe må brand ikke hurtigt kunne sprede sig til en altomfattende katastrofe.

Men for den enkelte producent har brandtest også en mere jordnær betydning. Test er en del af produktets vej fra udviklingslaboratorium til marked. Fx benytter producenter af slukningsudstyr DBI til både godkendelsestests og til udviklingstest. DBI er akkrediteret til en lang række standardprøvninger af internationale organisationer som ISO, IMO, CEN og andre.

Hvilken type test
På grund af de mere omfattende og komplicerede testmetoder i det europæiske system (CEN), kan det være svært at finde de korrekte typer af tests, der skal foretages for produkterne. DBI tilbyder konsulentbistand til fastlæggelse af et testprogram, der sikrer, at I får et maksimalt udbytte med færrest mulige omkostninger.

DBI’s brandlaboratorium
DBI er et godt valg som testpartner. Som kunde hos DBI mødes du med dialog, så du i hvert enkelt tilfælde tilbydes den bedste løsning på baggrund af DBI’s ekspertviden om såvel testmetoder som de regelsæt, produkterne er underlagt. Laboratoriet foretager mere end 1.000 brandtest årligt og rådgiver om teststandarder, udviklingstest mv.

Det optimale testforløb sikrer dig som kunde, at den nødvendige dokumentation foreligger på det rigtige tidspunkt og med færrest mulige omkostninger – uanset om produktet skal CE-mærkes, have en national godkendelse eller leve op til klassifikationsselskabernes krav for typegodkendelse af produkter til brug på skibe.

DBI er kendt for at være en fleksibel samarbejdspartner, og DBI's rapporter er af høj kvalitet og bredt anerkendte hos klassifikationsselskaber og myndigheder over hele verden. Herunder også de japanske og de russiske maritime myndigheder.

Laboratorier hos DBI er ikke alene i teknisk topklasse; de er også udstyret med moderne miljøteknologier og røgrensning, så brandprøvning hos DBI sker uden skadelig påvirkning af miljøet.

DBI deltager i forskning og udvikling inden for brandteknik i samarbejde med virksomheder og uddannelsesinstitutioner i både Danmark og Europa. DBI er tillige involveret i både det danske, europæiske og internationale standardiseringsarbejde. Her er vi med til at præge de standarder, der kommer til at gælde inden for områder, der relaterer sig til brandsikring og slukning af brand.

DBI
DBI har et af Europas mest moderne brandlaboratorier, hvor du kan få udført alle former for brandtest, bl.a. af op til 4,48 meter høje komponenter.

DBI kan fx teste materialer, komponenter og slukningssystemer til bygninger og skibe. DBI tilbyder tillige brandtest af materialer til biler, fly, tog og polstermøbler.

Er du producent af gasmateriel, kan du også få udført tests hos DBI.

DBI er akkrediteret af DANAK til at udføre tests i henhold til gældende metodeliste.

Kom en tur med bag ved facaden, og få et indblik i hvordan en brandtest kan foregå med denne video:
Fakta
DBI er akkrediteret til prøvning af DANAK. Akkreditering nummer 12.

DBI er notified body i henhold til Byggevareforordningen og Gasapparatdirektivet.

DBI er autoriseret af U. S. Coastguard til prøvning af skibsmaterialer og -konstruktioner.

DBI’s rapporter anerkendes af klassifikationsselskaber og myndigheder i mange lande.


Dan Bluhme
Seniorkonsulent Civilingeniør

Telefon : 21 77 02 48
Mail : db|dbi-net.dk

 

Bøger
DBI Information 29, Brandsikring af stråtage

Bøger
DBI Vejledning 38, Brandbekæmpelsesudstyr

kr. 278,00

Find det du søger

DBI
Jernholmen 12
2650 Hvidovre
Tlf. 36 34 90 00
Fax 36 34 90 01
E-mail: dbi|dbi-net.dk

Ydelser
Rådgivning
Inspektion
Certificering
Brandtest
Undersøgelse
Efterforskning
DBI-medlemskab
Forskning og Udvikling

Områder
Projektering
Bygningsdrift
Byggeindustri
Forsikring
Risikokoordinator
Beredskabet
Producent
Installatør

Kurser
Bøger og skilte
Info
Om DBI
Kontakt
Handelsbetingelser
Presse
Mit DBI
Installatørservice
DBI Norge
Business Resilience

Vilkår
Sitemap

ajour cms