Produktcertificering og kontrol


Et produktcertifikat er en dokumentation for, at et produkt opfylder specificerede krav i en standard. Produktcertificering kan også danne grundlag for særlig mærkning af produkterne.

Hvis du skal have et produktcertifikat, skal det udstedes af et certificeringsorgan, der er akkrediteret til at certificere dit produkt. At en virksomhed er akkrediteret betyder, at den er uvildig og har faglig kompetence på produktområdet.

DBI Certification A/S
er bl.a. akkrediteret til at udstede certifikater for produkter, systemer og systemdele inden for brand og sikring.


 


Retningslinje 010-3 El-termografering, Certificering af personer der udfører el-termografering


Retningslinje 010-2 El-termografering, Virksomhedsgodkendelse

Find det du søger

DBI
Jernholmen 12
2650 Hvidovre
Tlf. 36 34 90 00
Fax 36 34 90 01
E-mail: dbi|dbi-net.dk

Ydelser
Rådgivning
Inspektion
Certificering
Brandtest
Undersøgelse
Efterforskning
DBI-medlemskab
Forskning og Udvikling

Områder
Projektering
Bygningsdrift
Byggeindustri
Forsikring
Risikokoordinator
Beredskabet
Producent
Installatør

Kurser
Bøger og skilte
Info
Om DBI
Kontakt
Handelsbetingelser
Presse
Mit DBI
Installatørservice
DBI Norge
Business Resilience

Vilkår
Sitemap

ajour cms