DBI Retningslinje 251/4001, Automatiske Sprinkleranlæg


Vælg antal og bestil
Antal Bestil
Pris ekskl. moms:
Pris medlem kr. 721,00
Pris ikke medlem kr. 848,00
Retningslinje 251-4001
Varenummer: 1325101

Du kan købe retningslinjen som e-bog hos Byggecentrum her.

Denne udgave er opdateret med rettelser og fortolkninger i januar 2016.

2. Udgave 2016

DBI retningslinje 251/4001 ”Sprinkleranlæg Projektering, installation og vedligeholdelse” trådte i kraft i april 2009. Retningslinjen erstattede Forskrift 251 - "Automatiske sprinkleranlæg." af januar 2001.

Den nye DBI retningslinje 251/4001 2. udgave er ændret på flere punkter i forhold til den tidligere DBI retningslinje 251/4001 1. udgave. Blot for at nævne nogle:
• Tilføjelse af klassificering af boligområder (Residential Hazard)
• Nye krav til atriumanlæg
• Ændring af krav til beskyttelse af hulrum over nedsænkede lofter
• Ændrede forudsætninger for sprinkling af toiletkerner
Retningslinjen henvender sig primært til personer, der beskæftiger sig med projektering, installation og vedligeholdelse af AVS-anlæg såsom rådgivende ingeniører, projekterende i AVS firmaer samt til teknikere, der installerer og servicerer anlæggene.

Læs mere om Rettelser og tolkninger vedr. sprinkler- og vandtågesystemer udarbejdet af det tekniske udvalg vedrørende sprinkleranlæg.
Du er måske også interesseret i
DBI Retningslinje 254-1, Vandtågesystem i bygninger Projektering, installation og vedl. 2013
Du kan købe retningslinien som e-bog hos Byggecentrum her.

1. udgave
2013

Retningslinjen omhandler projektering, installation og vedligeholdelse af systemerne.

Retningslinjen beskriver de risikoklasser systemerne kan installeres efter. Derudover indeholder retningslinje også en beskrivelse af de forskellige muligheder for vandforsyning - herunder hvilke komponenter der kan anvendes - en udførelse af installationerne både for rørdelen og el-forsyning til systemerne, samt en afprøvning og en vedligeholdelse.

Se også:
Retningslinje 254-2, Vandtågesystem Klassifikationstest. 1. udg. 2013
Pris medlem kr. 450,50
Pris ikke medlem kr. 527,50
DBI Forskrift 231, ABDL, Systemgodkendelse og kontrol.
2. udgave
1995
13 sider

Du kan downloade forskriften GRATIS her.

Indledning

Anvendelse
Denne forskrift finder anvendelse ved godkendelse af automatiske branddørlukningssystemer. Forskriften erstatter tidligere Skafor udgave.

Systemgodkendelse
DBI udsteder godkendelse af systemer, når det ved akkrediteret teknisk prøvning er dokumenteret, at de systemdele, der indgår i systemet, opfylder mindstekrav til funktionsmæssigt afstemt samvirke, virkemåde og udførelse samt virkeevne og pålidelighed overfor et nærmere angivet driftsmiljø.

Systemkontrol
DBI forbeholder sig ret til, med passende varsel, at indføre krav om produktionskontrol for systemdele.

Godkendelse

Omfang
Samtlige systemdele, der indgår i systemet, skal omfattes af godkendelsen, uanset om der er tale om:

  • system, der ikke tidligere har været godkendt,
  • systemdel, der ikke tidligere har været omfattet af systemgodkendelsen,
  • ændringer af systemdel, der er omfattet af et godkendt system.


DBI afgør i hvert tilfælde, om ændring af systemdel efter 21.13 skal medføre fornyet prøvning af den pågældende systemdel og/eller pågældende system samt omfanget heraf.
 
 
How to be Resilient in the 21st century

Bøger
Report: How to be Resilient in the 21st century

kr. 120,00
Resiliens i de 21. århundrede

Bøger
Rapport: Resiliens i det 21. århundrede

kr. 120,00

Find det du søger

DBI
Jernholmen 12
2650 Hvidovre
Tlf. 36 34 90 00
Fax 36 34 90 01
E-mail: dbi|dbi-net.dk

Ydelser
Rådgivning
Inspektion
Certificering
Brandtest
Undersøgelse
Efterforskning
DBI-medlemskab
Forskning og Udvikling

Områder
Projektering
Bygningsdrift
Byggeindustri
Forsikring
Risikokoordinator
Beredskabet
Producent
Installatør

Kurser
Bøger og skilte
Info
Om DBI
Kontakt
Handelsbetingelser
Presse
Mit DBI
Installatørservice
DBI Norge

Vilkår
Sitemap

ajour cms