DBI Retningslinje 251/4001, Automatiske Sprinkleranlæg


Vælg antal og bestil
Antal Bestil
Pris ekskl. moms:
Pris medlem kr. 721,00
Pris ikke medlem kr. 848,00
Retningslinje 251-4001
Varenummer: 1325101

Du kan købe retningslinjen som e-bog hos Byggecentrum her.

Denne udgave er opdateret med rettelser og fortolkninger i januar 2016.

2. Udgave 2016

DBI retningslinje 251/4001 ”Sprinkleranlæg Projektering, installation og vedligeholdelse” trådte i kraft i april 2009. Retningslinjen erstattede Forskrift 251 - "Automatiske sprinkleranlæg." af januar 2001.

Se et preview af retningslinjen her:
Den nye DBI retningslinje 251/4001 2. udgave er ændret på flere punkter i forhold til den tidligere DBI retningslinje 251/4001 1. udgave. Blot for at nævne nogle:
• Tilføjelse af klassificering af boligområder (Residential Hazard)
• Nye krav til atriumanlæg
• Ændring af krav til beskyttelse af hulrum over nedsænkede lofter
• Ændrede forudsætninger for sprinkling af toiletkerner
Retningslinjen henvender sig primært til personer, der beskæftiger sig med projektering, installation og vedligeholdelse af AVS-anlæg såsom rådgivende ingeniører, projekterende i AVS firmaer samt til teknikere, der installerer og servicerer anlæggene.

Læs mere om Rettelser og tolkninger vedr. sprinkler- og vandtågesystemer udarbejdet af det tekniske udvalg vedrørende sprinkleranlæg.
Du er måske også interesseret i
Ny Retningslinje 007: Orienteringsplaner for brandsikringsanlæg
Du kan også købe retningslinien som e-bog hos Byggecentrum her.

1. udgave
Marts 2015
64 sider

Ny Retningslinje 007 der omhandler orienteringsplaner for brandsikringsanlæg.
Den nye Retningslinje erstatter dermed Forskrift 232 om orienteringsplaner for Automatiske Brandalarmanlæg (ABA).

Et af de nye elementer i Retningslinje 007 er, at den ikke kun er beregnet til ABA-anlæg, men nu også dækker bl.a.
sprinkleranlæg (AVS), varslingsanlæg (AVA) og rumslukningsanlæg (ARS). Desuden indeholder den nye Retningslinje
nye tegninger og nye eksempler på, hvordan man laver orienteringsplaner til de nævnte anlægstyper.

Se preview af retningslinje her:

Pris medlem kr. 219,50
Pris ikke medlem kr. 259,00
DBI Retningslinje 005 - Automatisk brandsikringsanlæg, drift og vedligeholdelse
Du kan købe retningslinjen som e-bog hos Byggecentrum her.

3. udgave 2008.
28 sider.

Du kan se et preview af retningslinjen her:I forhold til 2. udgave 2004 er de væsentligste ændringer sket omkring præcisering af hvilke anlæg, der er omfattet af retningslinjen. Der er ligeledes foretaget en præcisering omkring brugerskursus.

Den største ændring er foretaget for det mindste omfang af serviceeftersyn, hvor i de fleste aktive brandsikringsanlæg (Automatisk BrandAlarmanlæg, Automatisk sprinkleranlæg, Brandventilationsanlæg Varslingsanlæg samt Automatisk RumslukningsAnlæg) er beskrevet hver for sig for at lette overskueligheden.

Tillige er aftaleblanketten omkring varmt arbejde, så den stemmer overens med revisionen af DBI vejledning 10, del 1, del 2 og del 3 om varmt arbejde.

Læs mere om rettelser og tolkninger af Retningslinje 005 udarbejdet af det tekniske udvalg vedrørende brandalarmanlæg.
Pris medlem kr. 219,50
Pris ikke medlem kr. 259,00
 
How to be Resilient in the 21st century

Bøger
Report: How to be Resilient in the 21st century

kr. 249,00
Resiliens i de 21. århundrede

Bøger
Rapport: Resiliens i det 21. århundrede

kr. 249,00

Find det du søger

DBI
Jernholmen 12
2650 Hvidovre
Tlf. 36 34 90 00
Fax 36 34 90 01
E-mail: dbi|dbi-net.dk

Ydelser
Rådgivning
Inspektion
Certificering
Brandtest
Undersøgelse
Efterforskning
DBI-medlemskab
Forskning og Udvikling

Områder
Projektering
Bygningsdrift
Byggeindustri
Forsikring
Risikokoordinator
Beredskabet
Producent
Installatør

Kurser
Bøger og skilte
Info
Om DBI
Kontakt
Handelsbetingelser
Presse
Mit DBI
Installatørservice
DBI Norge

Vilkår
Sitemap

ajour cms